Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 12/10/2022
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con đến trước nhan Cha vào sáng nay và dâng lời tạ ơn Ngài vì ánh mắt xót thương của Ngài dành cho con. Cha biết rõ con. Đó là lý do tại sao Cha uốn nắn con từ bên trong để trở nên giống Cha hơn. Xin tẩy sạch con khỏi mọi tội lỗi, xin giúp con chống lại thói đạo đức giả, để trở nên giống như một cuốn sách luôn mở ra mà không chút xảo trá nào. “Khốn cho các người! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay.” (Lc 11,42-46) Xin Cha ban ơn giúp con thực hiện một hành trình hiệp thông và phục vụ chân thành cùng với anh chị em con, làm chứng cho sự hoán cải hướng tới một lương tâm hiệp hành. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

Lord I come before you this morning, and I thank you for resting your compassionate gaze on me. You know me. That is why you mold me inside to be more like You. Cleanse me from my sin; warn me against hypocrisy to be like an open book in which there is no guile. “Woe to you! You are like unseen graves over which people unknowingly walk” (Luke 11: 42-46). Grant me the grace to make a journey of communion and sincere service together with my brothers and sisters, bearing witness of conversion towards a synodal conscience. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dành một ít thời gian trong chiều nay để hiệp thông cùng Chúa. Con nghĩ về thế giới liên kết này, nơi mà thay vì xích lại gần nhau, dường như chúng con lại xa nhau hơn. Lạy Chúa, xin giúp con biết sống hiệp thông, đúng như lời ĐTC Phanxicô đã bày tỏ khi bắt đầu tiến trình hiệp hành: “Chúng ta hãy sống hiệp hành theo tinh thần lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã khẩn thiết dâng lên Chúa Cha cho chính Người: ‘Để tất cả nên một.’ (Ga 17,21). Chúng ta được mời gọi để hiệp nhất, hiệp thông, để tình huynh đệ được sản sinh từ cảm giác được bao bọc bởi tình yêu thiêng liêng, một tình yêu độc nhất vô nhị ”. Được khích lệ bởi tinh thần hiệp hành, con tiếp tục cuộc hành trình của mình.

WITH JESUS DURING THE DAY

This afternoon I use my brief time to enter into communion with God. I think of this interconnected world, where instead of getting closer it seems that we grow further apart. Help us, Lord, to live in communion, just as Pope Francis expressed at the beginning of the synodal process: “Let us live this Synod in the spirit of the prayer that Jesus vehemently raised to the Father for his own: ‘May they all be one’ (Jn 17,21). We are called to unity, to communion, to the fraternity that is born from feeling embraced by divine love, which is unique”. Encouraged by the synodal spirit, I continue my journey.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Trong những giờ cuối cùng, con nghỉ ngơi và khép lại ngày sống. Chúa đã hiện diện trong những điều nhỏ bé của ngày hôm nay, các cuộc gặp gỡ, công việc, các cuộc trò chuyện và trong cả thiên nhiên. Con muốn cảm ơn điều gì và cảm ơn ai? Vào thời điểm nào trong ngày, con cảm thấy Chúa đang nói trong tim mình? Con viết ra một từ con đã nghe Chúa Giêsu nói cho chính mình. Hãy nhớ rằng, Chúa nói với con trong sự thinh lặng nội tâm. Con đặt quyết tâm cho ngày mai để sống tất thảy trong sự đồng hành của Chúa và hy sinh chia sẻ cho tha nhân. Chỉ có Chúa mới có thể ban cho con một trái tim rộng mở và yêu thương. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

In he day’s final hours, take a rest and close your day. God has made himself present in the little things of today, the meetings, the tasks, the conversations, and the nature. What or who do you want to thank? What point in your day did you feel that God spoke into your heart? Write down a word that you have heard from Jesus for yourself. Remember that God speaks to you in inner silence. Make a resolution for tomorrow to live everything in his company and thus be able to give it to others. Only God can give you an open and loving heart. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …