Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 14/04/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Con đón nhận ngày mới với trái tim đầy tự tin và hân hoan. Chúa Cha mời gọi con thử sức lại với điều mà con tin rằng con đã cố hết sức. “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” (Ga 21,6). Dù bạo lực và xung đột có vẻ đang lên ngôi, nhưng cuối cùng tình yêu sẽ luôn chiến thắng. Xin cho con luôn biết đưa ra những lựa chọn giữ gìn mối quan hệ với tha nhân, chứ không phải là phá vỡ nó. “Chúng ta cầu nguyện cho nền văn hoá phi bạo lực được lan tỏa khắp nơi, nhờ các quốc gia và người dân biết giảm bớt sử dụng vũ khí.” (ĐTC Phanxicô). Kính mừng Maria,

WITH JESUS IN THE MORNING

Recieve this new day with a confident and excited heart. The Lord invites you to try again though you may believe that you have tried it all. “Cast the net over the right side of the boat and you will find something” (Jn 21:6). Although confrontation makes more noise, love always wins. Always choose to save your ties with others. “We pray for a large diffusion of a culture of non-violence, which asks for less use of weapons from States and its citizens.” (Pope Francis), Our Father.

 CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Hãy để lời của ĐTC vang dội trong con ngay chính khoảnh khắc bình yên này. “Nếu mầm mống của bạo lực nảy sinh từ trong trái tim con người, thì nền tảng trung tâm của con đường phi bạo lực phải được đặt nơi gia đình. Hoà bình và bất bạo lực bắt nguồn từ chính những hành động thường ngày. Liệu con có sống hoà thuận với mọi người mà con gặp gỡ hay chưa? Nguyện xin cho con biết nuôi dưỡng một không gian tốt lành và thiện chí. Con quay lại với những hoạt động của con.

WITH JESUS DURING THE DAY

Let the words of the Pope resonate with you in this quiet moment. “If the origin of violence sprouts in the hearts of men, then it is fundamental to walk the path of nonviolence in the primary place of the center of the family. Peace and not confrontation begins with our daily attitudes. Have you lived today in harmony with the people you have encountered? Cultivate a space of kindness and goodwill. Return to your activities.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Lạy Chúa, Ngài là bình an của chính con. Con nhìn lại ngày hôm nay với sự xúc động và lòng biết ơn. Con cảm tạ vì những người đã từng là khí cụ bình an của con. Con có đóng góp để xây dựng một cộng đoàn và xã hội đầy tình huynh đệ hơn hay chưa? Con có chọn lựa con đường phi bạo lực hay không? Xin Chúa tha thứ nếu con trở nên gánh nặng cho tha nhân khi đặt mình lên hàng đầu. Nguyện xin Chúa giúp con luôn trở nên một khí cụ của hoà bình. Kính mừng Maria,…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, you are our peace. I welcome this day with emotion and gratitude. I give thanks for those who have been instruments of peace for me. Have I contributed to building a more fraternal community and society? Have I chosen the path of nonviolence? I ask forgiveness if I have burdened someone else in order to place myself first. Grant that I may always be an instrument of peace. Hail Mary…

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Đến bất cứ …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Trở nên như …