Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 14/05/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Con thức giấc và chào đón một ngày mới đến. Thiên Chúa là Cha mang đến cho con Tình Yêu của Ngài trong thực tại, gia đình, bạn bè, công việc và trong tất cả những điều thuộc về con. Con chiêm ngắm và suy ngẫm về những điều ấy. Cha còn ban cho con Lời của Ngài để Ngài luôn đồng hành với con trong ngày sống này. “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy.” (Ga 14,15-21). Trong hành trình cuộc sống, con có đón nhận lời mời gọi và giới răn Yêu Thương của Ngài hay không? Liệu con có nhận ra những điều mà Chúa Giê-su mời gọi con lớn lên trong tình yêu của Ngài? “Giới răn yêu thương tạo nên từ những hành động nhỏ bé mỗi ngày.” (ĐTC Phanxicô). Con xin dâng ngày sống để cầu nguyện cho người phục vụ và giúp đỡ các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội. Lạy Cha chúng con…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

Wake up for a new day has started. God brings to you all of His love in your reality, family, friends, and work, in all that is yours. Look at this and contemplate it. He gifts to you His word also so that He accompanies you on this day. “Whoever has my commandments and observes them is the one who loves me” (Jn 14:15-21). In the travels of my life, have I accepted His invitations or commandments of Love? What things do I see that Jesus invites me to grow in His love in? “The commandment of Love takes shape in the small, daily acts” (Pope Francis). Offer these for the people who give their service and help in Church movements. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

 

Con xin dành giây phút nghỉ ngơi vào buổi chiều để cảm nhận tình yêu của Chúa. Đây là điều Ngài mong muốn nơi con bởi vì bản tính của Ngài là tình yêu. Con đáp lại tình yêu của Chúa như thế nào? Trong sứ mạng của mình, con có phải là một chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa? “Chúng ta sẽ hành động giống Thiên Chúa nếu chúng ta được thúc đẩy để hành động cùng thái độ đã làm cho tình yêu thiêng liêng chuyển động: hiến thân một cách tự do và trọn vẹn.” (Đoạn 1, Cc). Trong ánh sáng của Lời Chúa, con tiếp tục ngày sống cầu nguyện cho sứ mạng loan báo Tin Mừng để luôn được đổi mới khi trở về với nguồn sống: Tình Yêu Thiên Chúa.

WITH JESUS DURING THE DAY

I take a break this afternoon to let myself be loved by God. This is what He asks of me because His essence is love. How do I reciprocate His love? In my ministry, am I a witness to the Love of God? “We will act like God if we are moved to act by the same attitude that set divine love in motion: giving oneself freely and fully” (Passage 1, CC). In light of these words, I continue my day praying for the mission of evangelization so that it is always renewed by returning to its souce of life: the Love of God.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Lạy Chúa, trước hình ảnh ngôi mộ trống, con ghi nhớ lại những điều Ngài đã nói. “Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em.” Thần Khí luôn ở giữa con và ở trong con. Con tạ ơn và cảm nhận sự hiện diện này có còn tổn tại hay không? Hay liệu những lời này vang vọng như một điều được nghe đi nghe lại mà không là một xác tín? Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con sống các ơn sủng như kho báu quý giá cần sẻ chia với mọi người. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, before the empty tomb, tonight I want to remember what you said. “I will not leave you orphans. I will come to you.” Your spirit is in us and with us. Thank you. But do I feel this presence of yours alive? Or does it resonate with me like a word heard countless times, but lacking in concreteness? Help us to live the gift of the Holy Spirit as a precious treasure to be shared with everyone. Hail Mary.

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Trong giông tố …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Phục vụ Thiên …