Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 16/03/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

 

Ngày hôm nay, con khát khao tìm kiếm Chúa mà không bị ngăn cản hay chia trí bởi nhưng điều xung quanh con. “Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên.” (Lc 11,14) Lạy Cha, ngày hôm nay, xin cho con biết lánh xa cám dỗ bằng tình yêu và lòng tin tưởng như Cha mong muốn nơi con. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin cho con biết quan tâm hơn tới những người dễ bị tổn thương xung quanh mình, đặc biệt là những nạn nhân bị lạm dụng, để họ có thể tìm thấy trong Giáo hội sự hổi đáp cụ thể cho nỗi đau mà họ phải trải qua. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

On this day, let us seek God unhindered and not with our own whims. “When the demon had gone out, the mute person spoke and the crowds were amazed” (Lk 11:14). May I know how to look at my life without resistance and vices that prevent me from putting into practice, with love and trust, what God expects of me today. With Mary, may I be able to look to the most vulnerable in my environment, especially the victims of abuse, so that they may find in the Church a concrete response to their pain and suffering. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Hành động hoán cải của Giáo hội sẽ không thể xảy ra nếu không có sự tham gia tích cực của mọi thành phần dân Chúa” (ĐGH Phanxicô). Lạy Cha, con cũng là một dấu hiệu của sự thay đổi mà Cha muốn thấy trong Giáo hội.

WITH JESUS DURING THE DAY

It is impossible to imagine a conversion of ecclesial action without the active participation of all the members of the people of God (Pope Francis). You are the sign of the change that you want to see in the Church.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Con đặt mình trước sự hiện diện của Chúa. Con dâng mình trong tay Cha và tạ ơn Cha vì một ngày sống vừa qua. Hôm nay, con có phó thác mọi sự trong tay Ngài không? Hay con chỉ dựa vào sức mình, làm một mình mà không lắng nghe ý Chúa? Con xin lỗi Cha vì bất cứ sự kháng cự nào con đã trót thực hiện. Con nguyện quyết tâm hơn vào ngày mai, nếu được, con sẽ đi xưng tội. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

I put myself in the presence of the Lord breathing calmly. I give myself into His hands and thank Him and remember my day. Did I live it with abandonment to Him? Or was I just relying on my own strength, wanting to do it alone? I apologize for any resistance. I make a resolution to participate tomorrow in some way with the Lord, if possible with Confession. Hail Mary.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Món quà của …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Làm điều thiện …