Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 17/04/2022

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Hôm nay là ngày trọng đại nhất trong năm. Con tạ ơn Cha về cơ hội được làm nhân chứng cho Sự Phục Sinh của Chúa Giê-su. “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi.” (Lc 24, 5-6). Lạy Chúa, xin tuôn đổ ơn lành trên con, để con được lay động trước niềm hân hoan này. Con xin cam kết loan báo niềm vui Phục Sinh ngày hôm nay đến với mọi người. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Đấng đã mở lòng đón nhận mầu nhiệm này ngay từ ban đầu, con xin dâng những hành động của mình và cầu nguyện theo ý chỉ của ĐTC trong tháng này. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Today is the greatest day of the whole year. I give thanks to God for the opportunity to be a witness to the Resurrection of Jesus. “Why do you seek among the dead the One who is alive? He is not here, he is risen” (Lk 24:5-6). I ask for the grace to let myself be touched and dazzled by this joy, and I commit myself this Easter Sunday with the commitment to bring it to others. Through the intercession of our Mother, who opened herself to this mystery from the very beginning, I offer my actions for the Pope’s intention for this month. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Giữa bao thử thách chúng ta đang trải qua, chúng ta đừng bao giờ quên rằng chúng ta được chữa lành bởi những vết thương của Đức Ki-tô. Dưới ánh sáng của Đấng Phục Sinh, những đau khổ của chúng ta giờ đây được biến đổi. Nơi đâu từng có chết chóc, giờ đây có sự sống, nơi đâu có khóc than, giờ đây có niềm an ủi. Khi ôm lấy Thánh Giá, Chúa Giê-su đã ban tặng ý nghĩa cho những khổ đau của chúng ta. Và giờ đây, chúng ta cùng cầu nguyện để hiệu quả tốt lành của việc chữa lành này được lan rộng khắp thế giới. Chúc mừng Phục Sinh tốt lành, thánh thiện và an bình!” (ĐTC Phanxicô, phép lành Urbi et Orbi Phục Sinh 2021)

WITH JESUS DURING THE DAY

“In the midst of the many difficulties we are going through, let us never forget that we have been healed by the wounds of Christ. In the light of the Risen One, our sufferings are transfigured. Where there was death, now there is life; where there was grief, now there is consolation. By embracing the Cross, Jesus gave meaning to our sufferings. And now, let us pray that the beneficial effects of that healing will spread throughout the world. Happy, holy and serene Easter!” (Pope Francis, Urbi et Orbi 2021).

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dừng lại vào cuối ngày Chúa Nhật Phục Sinh hôm nay, hít thở thật chậm rãi và tĩnh lặng lòng mình. Con nhìn lại trái tim mình với những gì mà con đã trải qua trong ngày hôm nay. Điều đẹp đẽ nhất đã xảy ra khiến con kinh ngạc là gì? Con đã khám phá ra được những điều mới mẻ và tốt đẹp đã mời gọi con chiêm nghiệm và cảm nếm chưa? Này là phong cảnh, con người, cử chỉ, tác phẩm nghệ thuật, địa điểm, những cuộc chuyện trò; thờ phượng là nhìn nhận sự vĩ đại của Thiên Chúa trong những điều xung quanh mình với cả tấm lòng. Con quyết tâm thực hành điều ấy từ bây giờ! Kính Mừng Maria

WITH JESUS IN THE NIGHT

I reach the end of Easter Sunday and stop. I breathe slowly and enter into inner silence. I review through my heart what I experienced today. What was the most beautiful thing that happened that left me amazed? Did I discover new and good things that invited me to contemplate and savor what was happening? Landscapes, people, gestures, works of art, places, conversations; worship is recognizing with the heart the greatness of God in the things that surround me. I make a resolution to put this into practice from now on! Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hoà giải Con …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Sự vâng phục …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *