Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 17/08/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Con tạ ơn Chúa vì cơ hội được sống ngày mới này. “Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ.” (Mt 18, 23-35). Chúa Giêsu đã tha thứ và giải phóng cho con như vậy. Là người Kitô hữu, con được mời gọi cũng sống như thế với người khác. Ngày hôm nay đây, con mang lấy những khó khăn nơi mình khi sống tha thứ. Lòng vị tha phát xuất từ cõi lòng. Noi theo gương Chúa Giêsu, con sẽ tha thứ cho người thân cận cũng như sống ân sủng tha thứ và hòa giải. Con xin dâng lên Chúa mọi hành động của con trong ngày sống hôm nay để hiệp cùng với ý nguyện của ĐGH Phanxicô. Lạy Cha chúng con….

 

WITH JESUS IN THE MORNING

I thank the Lord for the opportunity to experience this new day. “Moved with compassion the master of that servant let him go and forgave him the loan.” (Mt 18:21-35). Jesus has forgiven us and set us free. As Christians, there is an invitation to do the same for others. Today I take with me the difficulties I experience when it comes to forgiving. Forgiveness comes from the heart. Following the example of Jesus, I will forgive my neighbor and live the grace of forgiveness and reconciliation. Today I offer my actions for the intentions of Pope Francis. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

 

Con tìm kiếm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi cùng Chúa Giêsu và suy ngẫm về thử thách mà ĐGH đã chỉ ra. “Những vết thương con mang có thể dẫn con đến cám dỗ của sự tách biệt, thu mình lại, tích luỹ sự thù hận, nhưng đừng bao giờ ngừng lắng nghe tiếng gọi thương xót của Chúa.” Con tiếp tục ngày sống của con và làm mới lại mục tiêu được lớn lên trong lòng vị tha của con đối với tha nhân.

 

WITH JESUS DURING THE DAY

I look for a quiet place to rest with Jesus and I reflect on the challenge that the Pope has given me. “The wounds you receive can lead you to the temptation of isolation, to withdraw into yourself, to accumulate grudges, but never stop listening to God’s call to mercy.” Resume your day and restart with a purpose to grow in forgiveness to others.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Con tìm sự thinh lặng nội tâm và ngẫm lại ngày sống đã qua. Con biết ơn về những điều con đã sống, và nhìn lại ngày hôm nay qua những hoạt động phong phú từ lúc con thức dậy, gặp gỡ những người khác, đi đến những nơi khác nhau. Con nhìn xem liệu con đã cảm thấy bình an hay bồn chồn, và thấu hiểu sự bình an đó – ngay cả khi phải đấu tranh và gặp khó khăn – là một dấu chỉ cho sự hiện của Thiên Chúa. Những hoạt động nào mang lại điều tốt đẹp nhất nơi con? Lạy Chúa, xin ban thêm sức mạnh cho con vào ngày mai. Kính mừng Maria….

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

I find an inner silence and look back over the day. I am grateful for what I expereienced and look at the day through its diverse activities from waking up, seeing others, and moving to different places. I see if I have felt peace or restlessness and understand that peace, even with combat and difficulties, is a sign of the presence of the Lord. What activities have brought out the best in me? Give me strength for tomorrow, Lord. Hail Mary.

 

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Tha thứ và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lớn lên trong …