Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 17/10/2022版权归千图网所有,盗图必究

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Bắt đầu ngày sống, con cảm nhận mình đã sẵn sàng để sống sự khởi đầu mới này với lòng tận hiến và quảng đại, mở rộng tâm hồn để Chúa ngự đến. “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” (Lc 12,13-21). Đó là dụ ngôn cho chính thời đại của chúng con, khi hầu hết mọi người đang bị cám dỗ bởi việc chỉ mải mê tích trữ của cải trần thế, như thể giá trị của cuộc sống phụ thuộc vào lượng của cải con người nắm giữ. Con đặt sự an toàn của mình nơi của cải vật chất đến mức độ nào? Làm sao để con trở nên giàu có trong mắt Chúa? Chỉ trong tương quan cá vị với Chúa Giê-su, con mới khám phá ra mình thực sự là ai. Giữ điều ấy trong tâm trí, con cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

As I start my day, I feel that I am ready to live this anew with dedication and generosity, opening my heart to the Lord. “You fool, this night your life will be demanded of you; and the things you have prepared, to whom will they belong?” (Luke 12:13-21). This is the parable for our times, when most seem obsessed with the idea of accumulating more and more possessions, as if the value of our lives depends on how much we own. To what extent do I put my security in material things? How can I be rich in God’s eyes? It is only in my relationship with Jesus that I discover who I truly am. With this in mind, I pray for the intention of the month. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

 

Con thinh lặng để lắng nghe lời ĐTC Phanxicô: “Cùng nhau bước đi – là con đường tạo nên Hội Thánh, hình mẫu đó cho phép ta diễn giải hiện tại qua đôi mắt và trái tim của Chúa; điều kiện để bước theo Chúa Giê-su và trở nên những người phục vụ trong đời sống giữa thời đại đầy đau khổ. Hơi thở và nhịp đập của Thượng hội đồng bày tỏ về chúng ta, và động lực của sự hiệp thông làm sống động các quyết định của chúng ta.” Con có để Thần Khí Chúa đánh động để sống cuộc đời dâng hiến và phục vụ người khác? Con có can đảm tham gia vào sứ mệnh của Thượng Hội Đồng Giám Mục? Con tiếp tục ngày sống và giữ trong lòng những suy tư trên.

WITH JESUS DURING THE DAY

I stop to listen to Pope Francis: “ Walking together – is the constitutive path of the Church; the figure that allows us to interpret reality with the eyes and heat of God; the condition to follow the Lord Jesus and be servants of life in this wounded time. The breath and rhythm of the Synod shows who we are, and the dynamism of communion that animates our decisions.”Do I allow the Holy Spirit to awaken in me a life of đeication and service to others? Do I engage in the mission of a Synodal Church with courage? I can continue my day keeping these things in my hear.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Mặt trời đang lặn dần và ngày sắp kết thúc. Con tìm một nơi thanh tịnh và để cho những người con gặp gỡ, những cảnh huống và sự kiện trong ngày thấm vào lòng con. Con cảm tạ với lòng xác tín về tất cả vì mọi thứ xảy đến đều là ơn ban. Hôm nay, có người anh em nào đến để xin chút thời gian, một nụ cười, một lời chào hỏi, sự lắng nghe, hay sự thấu hiểu của con? Con có nhận ra những điều như thế trong gia đình, nơi làm việc, làng xóm, hay trong cộng đoàn của mình? Xin Cha thứ tha nếu con phớt lờ đi lời mời gọi ấy, và quyết tâm ngày mai sẽ bắt đầu lại với một trái tim trắc ẩn. Kính mừng Maria

WITH JESUS IN THE NIGHT

The sun is coming down, and the day is coming to an end. Find a place of interior calm and let the people, situations, and events of this day wash over you. Make sure to give thanks for it all because everything is a gift. What neighbor approached you today begging for some of your time, a smile, a greeting, your listening, or your understanding? Were you able to recognize something like this in your family, in your office, in your neighborhood, or in your community? Ask for forgiveness if you passed by this invitation and propose tomorrow to restart with a compassionate heart. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Phục vụ …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Lễ Ngũ …