Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 18/08/2022

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

 

 

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con tạ ơn Cha vì những người mời gọi con chia sẻ niềm vui với họ. “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến” (Mt 22,2-3). Đôi khi, con chối từ những lời mời gọi của Chúa. Nhưng hôm nay, con sẽ biết đón nhận lời mời gọi lớn lao nơi Ngài, để cộng tác với tha nhân trong việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Con xin dâng những hành động ngày hôm nay theo ý chỉ của ĐTC trong tháng này, để những doanh nhân nhỏ tìm thấy những phương tiện cần thiết nhằm tiếp tục vận hành công ty của mình. Sáng danh….

WITH JESUS IN THE MORNING

Thank you Lord for those who ask me to share in their joys with them. “The kingdom of heaven may be likened to a king who gave a wedding feast for his son. He dispatched his servants to summon the invited guests to the feast, but they refused to come.” (Mt 22, 2-3). Sometimes I refuse some invitations from God. May I accept His great invitation today to collaborate with others in building a better world. I offer my day’s actions for the Pope’s intention for this month, so that small buisiness owners find the necessary means to continue with their activity. Glory Be

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Vì vậy, Cha khẩn thiết mời gọi một cuộc đối thoại mới về cách chúng ta đang định hình tương lai của trái đất chúng ta. Chúng ta cần một cuộc đối thoại bao gồm tất cả mọi người, bởi vì thách thức môi trường mà chúng ta đang đối mặt, và căn cơ thuộc về loài người, chính là mối quan tâm và ảnh hưởng đến tất cả chúng ta.” (ĐTC Phanxicô,Thông điệp Laudato Si, §14)

WITH JESUS DURING THE DAY

“I urgently appeal, then, for a new dialogue about how we are shaping the future of our planet. We need a conversation which includes everyone, since the environmental challenge we are undergoing, and its human roots, concern and affect us all.” (Pope Francis, Laudato Si §14)

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con thả lỏng tâm trí và cơ thể mình ở một nơi yên tĩnh mà con tìm thấy. Con thanh thản nhớ lại ngày hôm nay để tạ ơn Thiên Chúa. Lạy Cha, con có ý thức về sự đồng hành của Ngài trong suốt ngày sống hôm nay không? Như Chúa đã dạy, liệu con có luôn khắc ghi trong lòng rằng, ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy? Nếu con có quên đi điều đó, con sẽ thực hiện bằng việc tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, và bắt đầu từ ngày mai con sẽ đổi mới lời hứa của mình. Kính mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT

I calm my mind and body in a quiet place that I have found. I serenely remember my day wtih a note of gratitude. Have I been aware of the Lord’s company throughout my day? I have always kept in my heart that, as Jesus said, whoever asks will receive and whoever seeks will find? If I forgot it, I make an act of trust in divine providence and start tomorrow renewing my promise. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Tha thứ và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lớn lên trong …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *