Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 18/08/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Ánh bình minh ló rạng báo hiệu ngày mới đến, con tạ ơn Chúa vì ngày sống mới và nài xin ơn trung tín. Con nhìn nhận những yếu đuối và khó khăn của bản thân để giữ vững cam kết một cách trung thành và có trách nhiệm trong các mối quan hệ của mình. Con xin ơn sức mạnh để cảm nhận được tình yêu bao la của Chúa, tình yêu liên kết chúng con nên một, tình yêu củng cố những mối quan hệ xung quanh con. Con tín thác vào Chúa để hiểu sâu sắc hơn những lời Ngài dạy: “Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” (Mt 19,6). Con cầu xin Chúa, cùng hiệp thông với ĐGH, cho tất cả các bạn trẻ luôn sẵn sàng làm chứng cho Tin mừng của Chúa Kitô. Lạy Cha chúng con…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

On this day that dawns, I ask you, Lord, for the grace of faithfulness. I recognize my weaknesses, my difficulties to maintain a faithful and responsible commitment in my relationships. I ask you on this day for the strength to understand the greatness of Your Love, which unites us, which strengthens the bonds of brotherhood and friendship that we have. I trust in You to understand better and better the words you have said: “Therefore, what God has joined together, no human being must separate” (Mt 19:6). I ask you, in union with the Pope, for all young people, so that they always bear witness in their relationships to the Good News of Christ. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

 

Con kiếm tìm một nơi yên tĩnh để lắng nghe lời dạy của ĐGH, lời mời gọi con nên thánh: “Các con sẽ không thể nên Thánh và cũng không nên trọn vẹn nếu như các con chỉ bắt chước người khác. Sống theo các Thánh không có nghĩa là sao chép hoàn toàn cách sống và gương thánh thiện của các Ngài. Họ là những nhân chứng sống động thúc đẩy chúng ta, nhưng không có nghĩa là chúng ta phải cố bắt chước tất cả. Bởi lẽ, việc bắt chước một ai đó có thể làm chúng ta mất đi con đường độc đáo mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Cha khuyến khích các con hãy khám ra những điểm đặc biệt của bản thân và hãy nên thánh theo cách của riêng mình, vượt lên những điều người khác nói và nghĩ.”

 

WITH JESUS DURING THE DAY

I looking for a place to be alone with the words of Pope Francis, which challenge me to holiness. “You will not be a saint nor will you be complete by copying others. Imitating the saints does not mean copying their way of being and living holiness. They are testimonies that serve to stimulate and motivate us, but not for us to try to copy them, because that could distance us from unique and different path that the Lord has for us. You have to discover who you are and develop your own way of being holy, beyond what others say and think.”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Con kết thúc ngày sống của mình với lời mời gọi nhìn nhận mỗi người xung quanh con như một món quà. Con nhìn lại những cuộc gặp gỡ hôm nay. Cuộc gặp gỡ nào mang lại cho con niềm vui, và cuộc gặp nào khiến con không thoải mái? Lạy Chúa, xin hãy cho con biết những ai đã bị con làm tổn thương, xin đón nhận những trái tim mà hôm nay chính con đã không đón nhận. Cùng bước đi với tha nhân là món quà của Chúa dành cho con. Con tạ ơn Chúa vì những người đã đến trong cuộc đời con. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

I close my day by taking up the invitation that I have felt to stay in relationship knowing that each person is a gift. I review today’s meetings from the beginning of the day. What encounters have made me happy? With whom have I not been comfortable? Show me, Lord, if anyone has been offended by my actions and embrace the hearts that today I have not welcomed myself. Walking with others is a gift from your hand. Thank you for the people in my life. Hail Mary.

 

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Tha thứ và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lớn lên trong …