Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 20/04/2022

 

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, xin cảm tạ Ngài vì những âm thanh rộn rã đầu ngày. “Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ.” (Lc 24,15). Con lên đường trong lòng hân hoan trước sự hiện diện của Chúa Giêsu, Đấng luôn đồng hành với con. Giống như Ngài, con sẽ đến với những người con gặp, dành cho họ sự quan tâm của con, hết lòng với mọi người con gặp. Nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria, con xin dâng ngày hôm nay và những công việc của con cho ý chỉ cầu nguyện của ĐGH Phanxicô. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

I give thanks for the first sounds of this day that now begins. “Jesus himself came to them and walked with them” (Lk 24:15). I set out on the path in the joy of the presence of Jesus, who accompanies me. Like Him, I will make my way with those I meet, offering my attention, being whole with every person I come across. I offer, through the intercession of Mary, this day and my works for the intentions of Pope Francis. Holy Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Chúng ta lần nữa lại đương đầu với cơn cám dỗ tạo ra nền văn hóa xây tường, dựng lên những bức tường, những bức tường trong tim, những bức tường trên thực địa, để ngăn ngừa cho khỏi giáp mặt với các nền văn hóa khác, với các dân tộc khác. Và rốt cuộc những người xây tường sẽ thành nô lệ bên trong chính những bức tường họ đã dựng xây. Họ không có chân trời để hướng tới, bởi thiếu vắng sự đổi trao với các nền văn hóa khác, với những người khác’”. (ĐTC Phanxicô, Thông điệp Fratelli Tutti, §27) Lạy Chúa, liệu con là người xây những bức tường hay xây những chiếc cầu?

WITH JESUS DURING THE DAY

“The temptation to create a culture of walls reappears, to build walls, walls in the heart, walls in the earth, to prevent this encounter with other cultures, with other people. And whoever builds a wall, whoever builds a wall, will end up a slave within the walls he built, without horizons. Because it lacks this otherness.” (Pope Francis, Fratelli Tutti §27) Am I a builder of walls or bridges?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi đêm về, con nhìn lại ngày sống. Con ngẫm suy những điều đã trải qua. Con chú ý tới những thay đổi trong tâm hồn con suốt ngày hôm nay. Niềm vui, nỗi buồn, lo lắng, sợ hãi, chán ghét, bồn chồn, bình an, hy vọng … Con đã có những cảm xúc nào và đâu là cảm xúc mà con giữ lại lâu nhất? Con chú tâm đến điều đó. Lạy Cha, xin giúp con thêm quyết tâm gạt đi những bóng mây trong tâm hồn mà chào đón những điều mang lại bình an vào ngày mai. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I appreciate the day that ends. I review what I experienced today. I pay attention to the changes that have taken place in my heart throughout the day. Joy, sadness, anxiety, fear, disgust, restlessness, peace, hope… Which of these feelings did I give space to and which ones did I keep the longest? I take note of that. Tomorrow I propose to welcome the feelings of peace and get rid of those that darken the soul. Holy Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 30/05/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con dâng ngày mới của con cho Chúa, …

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 29/05/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con sẵn sàng bắt đầu ngày mới và …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *