Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 20/06/2022

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con cảm tạ Ngài vì cơ hội được ngợi khen và phụng vụ Ngài thêm một ngày nữa. “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Mt 7,1). Trong tuần mới này, con sẽ nỗ lực với sự khiêm nhường để nhận ra rằng thay vì chỉ trích người khác thì con nên sửa đổi đường lối của mình, con cầu xin Chúa thương ban thêm sức mạnh để con biết yêu thương và phục vụ tốt hơn. Ngày hôm nay, con sẽ chỉ cho phép những lời hay ý đẹp được thốt ra từ miệng lưỡi con. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, con xin dâng ngày sống này theo ý cầu nguyện của ĐGH, cầu cho các gia đình trở nên trường học thánh thiện đích thực. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Thank the Lord for the opportunity to praise and serve him one more day. “Do not judge, lest you be judged” (Mt 7:1). In this new week, I will try, with humility, to recognize that instead of criticizing others, I must amend my ways, asking God for the strength to better love and serve. Today, I will allow only goodness and beauty to come out of my mouth. Through the intercession of Mary, I offer my day for the Pope’s intentions, so that families may be true schools of holiness. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Người yêu thương thì không những biết tránh không nói quá nhiều về chính mình, mà hơn nữa, luôn tập chú ý vào người khác, người ấy biết đặt mình vào vị trí của người khác, không đòi làm trung tâm của mọi sự chú ý.” (ĐGH Phanxicô, Tông huấn Niềm Vui Của Tình Yêu,§97)

WITH JESUS DURING THE DAY

“Whoever loves not only avoids talking too much about himself, but, because he is centered on others, he knows how to stay in his place without pretending to be at the center.” (Pope Francis, Amoris Laetitia §97)

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con hồi tưởng lại ngày đã qua và thành kính tạ ơn Chúa. Khoảnh khắc nào cho con nhận ra một cuộc sống viên mãn? Con đã đối diện với những nốt trầm của cuộc sống như thế nào? Lẽ ra nhiều khó khăn sẽ không đến nỗi nào nếu con không vờ hiểu và tìm cách giải quyết mọi việc xảy đến với con trong hiện tại. Thỉnh thoảng, sự khôn ngoan nằm ở chỗ biết chăm lo cho một tương lai chưa được biết đến ở hiện tại. Liệu con có nhẹ nhàng chấp nhận những điều con chưa tỏ tường? Liệu con có quan tâm chăm lo cho những người hàng xóm kể cả khi họ bất đồng quan điểm với mình? Lạy Cha, xin Ngài giúp con được lớn lên trong sự khôn ngoan. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Review and thank God for the day that ends. At what moments did I recognize a fullness of life? How was my response to setbacks? Many difficulties would be less serious if I abandoned the pretense of understanding and resolving everything that happens to me in the present. Sometimes, wisdom is in taking care of a future that is not yet known in the present. Do I meekly accept what I don’t understand? Do I take care of my neighbors, even if I don’t share their opinions? I ask God for help to grow in wisdom. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh sự …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lương thực …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *