Tông Đồ Cầu Nguyện, ngày 20-08-2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 20/08/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Con bắt đầu ngày mới với lời “cảm ơn” trên môi, vì con biết rằng Chúa yêu con ngay cả khi con ở xa Chúa. “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.” (Mt 15,24-25). Nhìn nhận những yếu đuối của bản thân, hôm nay con cố gắng đến gần Chúa hơn qua Bí tích Hòa Giải và cảm nghiệm niềm vui được đoàn tụ với Chúa. Con dâng ngày của con cho ý chỉ của ĐGH trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

I start the day with the words “thank you” on my lips, because I know that God loves me even when I am far from Him. “I was sent only to the lost sheep of the house of Israel.” (Mt 15: 24-25) . Acknowledging my shortcomings, today I try to get closer to God through the sacrament of Confession and experience the joy of being reunited with the Lord. I offer my day for the Pope’s intentions of this month. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

 

Con tận dụng giây phút tĩnh lặng này để nghỉ ngơi và để những lời của ĐGH về tình yêu Thiên Chúa đọng lại trong con. “Đó không phải là một tình yêu thoáng qua. Đó là tình yêu không gạt ai ra bên lề, không tĩnh lặng, một tình yêu không làm bẽ mặt hay lấn át ai. Đó là tình yêu của Chúa, một tình yêu thường trực, kín đáo và tôn trọng, một tình yêu của tự do và vì tự do, một tình yêu chữa lành và nâng đỡ. Đó là tình yêu của Chúa, là Đấng nâng đỡ hơn làm cho vấp ngã, Đấng dung hòa hơn là ngăn cấm, Đấng trao ban cơ hội hơn là lên án, Đấng hướng đến tương lai hơn là đi vào quá khứ”. Con trở lại ngày sống với động lực là trở nên dấu chỉ tình yêu của Chúa.

 

WITH JESUS DURING THE DAY

I take advantage of this moment of calm to rest and let the words of the Pope on the love of God dwell in me. “It is a love that does not crush. It is a love that does not marginalize, that does not silence, a love that does not humiliate or overwhelm. It is the love of the Lord, a daily, discreet and respectful love, a love of freedom and for freedom, a love that heals and lifts up. It is the love of the Lord, who knows more about rising than falling, reconciling than prohibiting, giving a new opportunity than condemning, the future than the past”.

I return to my day with the motivation of being a sign of this love.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Lạy Chúa, hôm nay Ngài mời gọi con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống thường nhật, vì chẳng còn nơi nào khác mà Chúa đang tìm kiếm con. Cảm tạ Chúa vì con được gặp Chúa khi gặp gỡ anh chị em mình! Con xin lỗi Chúa vì những lần con lướt qua mà không để ý đến Chúa! Một vài ký ức trong ngày hiện ra trong con, đáng lẽ con phải cười nhiều hơn, phải chú tâm làm những điều dẫn đưa con đến với Chúa và không lo lắng vô ích. Con học được rằng, mỗi ngày chỉ cần sống theo ý Chúa là đủ và thật vô ích khi để con đắc thắng vì con sẽ lại tiếp tục lo lắng mà không sống giây phút hiện tại Chúa dành cho con. Xin giúp con ngày mai biết đặt trọn vẹn trái tim vào tất cả những việc con làm! Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, today you have invited me to recognize you in my daily life, because there is no other place where you look for me. Thank you for the moments in which I received you in meetings with my sisters and brothers! Sorry for the times I passed by without paying attention to you! Some memories of the day come to me, I would have liked to smile more, put my heart into what brings me closer to you, and not make room for sterile worries. I learn that each day your desire is enough, that it is useless to let me win due to anxieties without living the present that you give me. Help me tomorrow to put my heart fully into everything! Hail Mary

 

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Cùng Đức Giáo …

Tuần I Mùa Chay: Tạ ơn với Phút Hồi Tâm

Phút Hồi Tâm của Thánh Inhã Loyola bắt đầu bằng lời tạ ơn Thiên Chúa …