Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 21/05/2022

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

 

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, ngày hôm nay con được Ngài chọn và ban thêm một ngày mới với nhiều ơn lành. “Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian” (Ga 15,19). Thiên Chúa yêu thương con cách cá vị, và Ngài chọn tất cả mọi thứ như chính con là: tiểu sử, tính cách, quyết định, giọng nói, cơ thể và ngay cả sở thích của con. Chúa yêu thương mọi phần của con, cũng chính vì thế, Ngài mời gọi con phục vụ Vương Quốc của Ngài. Con là viên ngọc của Thiên Chúa, và của tha nhân. Lạy Cha, con nguyện hiến dâng đời mình và của tất cả những người trẻ trên thế giới để phục vụ Nước Trời. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

The Lord chooses you today and gives you the opportunity of one more day. “I have chosen them out of the world” (Jn 18:19). The Lord loves you personally and his choice includes everything, just as you are: your history, your personality traits, your decisions, your voice, your body, your tastes. The Lord loves every part of you, and so he calls you to serve his Kingdom. You are valuable to him and to your brothers. Offer your life and that of all the young people of the world at the service of the Kingdom of God. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con nhìn tâm hồn mình vào thời khắc này. Con hít thở và thực hành một chút thinh lặng trong cõi lòng mình. Con đã đặt Thiên Chúa vào trong những giây phút con trải qua chưa? Con có tin tưởng vào sự hiện diện của Ngài chăng? “Xin cho con biết nương tựa vào vòng tay quan phòng của Cha toàn năng, Đấng đã và đang ban cho con sự sống từng giây từng phút. Ngài sẽ giữ chặt con, và con sẽ cảm thấy rằng Ngài hoàn toàn tôn trọng tự do của con” (ĐTC Phanxicô). Lạy Cha, xin cho con biết đổi mới lời nguyện xin mỗi ngày để những người trẻ trên thế giới biết bắt đầu cuộc sống trong lòng tin cậy nơi Ngài.

WITH JESUS DURING THE DAY

Look at your heart at this time of day. Breathe and make a moment of inner silence. Have you welcomed the Lord in the moments you have experienced? Do you trust in his presence throughout the day? “You can throw yourself safely into the arms of your divine Father, of that God who gave you life and who gives it to you every moment. He will hold you firmly, and at the same time you will feel that He fully respects your freedom” (Pope Francis). Renew your dialy offering so that young people of the world may set out to live in this confidence.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Thiên Chúa mời gọi con khám phá Ngài qua đời sống của mình. Con dành một chút thời gian để nghiệm lại tuần vừa qua của mình và nhớ lại những kinh nghiệm quan trọng nhất. Những kỷ niệm nào đã đến với con? Chúng khơi dậy trong con cảm xúc gì? Con viết ra những kỷ niệm quan trọng nhất. Con thu lượm được gì từ chúng? Lạy Cha, con gửi gắm Cha những tâm tư tuần qua của con, xin Ngài trợ giúp con để con khởi đầu một tuần mới suôn sẻ. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

The Lord invites you to discover it in your life. Take a few moments to review your week and collect the most significant experiences. What memories come to you? What feelings do they arouse? Write down the most significant memories. What do you glean from them? Talk to your Father about what you experienced and ask for help to start a new week. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Con có …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Trở nên …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *