Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 22.04.2022

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

 

 

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, con hân hoan vì Chúa Giêsu đã thực sự sống lại và vẫn đang sống! “Chúa đó!”(Ga 21,7) Như Gioan chỉ cho Phêrô thấy Chúa Giêsu khi cả hai đang đánh cá thế nào, xin cho con cũng ý thức được sự hiện diện của Chúa ở những nơi con bước đến như vậy, qua lòng bác ái trong cử chỉ và lời nói của mình. Hiệp cùng toàn thể Giáo hội và những anh chị em trong Mạng lưới Cầu nguyện, con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý ĐGH trong tháng này, cho tất cả những ai đang xả thân chăm lo sức khoẻ cho những người đau yếu nhất, đặc biệt là các nhân viên y tế. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

Just as on Easter, I rejoice with Jesus for being truly alive! “It is the Lord” (Jn 21:7). Just as John pointed Jesus to Peter when they were both fishing, may I also indicate, through the charity of my gestures and words, the presence of God in the places where I go on this day. In union with the whole Church and with my brothers and sisters from the Pope’s Worldwide Prayer Network, I offer my day for all those who care for the most fragile, especially healthcare workers, since they are the intention of the Holy Father for this month. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Tình yêu đích thực hiệp nhất mọi yếu tố của tính cách con người và trở thành một ánh sáng mới hướng đến một cuộc sống sung mãn và tròn đầy.” (ĐGH Phanxicô, Thông điệp Ánh sáng Đức tin, §27) Lạy Chúa, liệu có còn điều gì chưa phải là tình yêu trong tâm hồn con?

WITH JESUS DURING THE DAY

“True love unifies all the elements of our personality and becomes a new light that points to a great and full life.” (Pope Francis, Lumen Fidei §27) What is there in me that is not yet love?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con lắng dịu hơi thở của mình trong giây phút cầu nguyện, và chuẩn bị khép lại ngày sống hôm nay. Tạ ơn Chúa vì những hồng ân mà con được nhận lãnh. Những cuộc đối thoại của con diễn ra thế nào? Con đã tập trung vào điều gì? Những lúc khó khăn, con đã phản ứng ra sao? Con đã vượt qua trở ngại với tinh thần như thế nào? Con ghi nhớ lại những câu trả lời này. Lạy Cha, con xin dâng Ngài một ngày sống mới để được thông phần niềm vui và sự bình an trong tâm hồn của con và của cả anh chị em con. Kính Mừng Maria

WITH JESUS IN THE NIGHT

I calm my breath in this moment of prayer, and I prepare to close my day. I appreciate the gifts received. How were my conversations? What did I fix my gaze on? How did I react to uncomfortable situations? With what spirit did I resolve the setbacks? I take note of all these different answers. I propose tomorrow to attend to the peace and joy of the heart, both my own and the hearts of others. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-11-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26/11/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Chúa Kitô Vua  …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-11-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/11/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Thiên Chúa của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *