Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 22/08/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Con bắt đầu ngày hôm nay với tâm tình biết ơn vì lời thưa Xin Vâng của Mẹ Maria. Sứ thần đã nói cùng Mẹ: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa” (Lc 1,30). Con nhận ra rằng Thiên Chúa nhìn thấy ân sủng trong con, xem mỗi người chúng con là điều kỳ diệu, và Ngài muốn ban ân sủng cho những điều tưởng chừng như không thể. Con cầu nguyện cho những người trẻ, để họ cảm nhận được ánh mắt yêu thương của Chúa dành cho họ, và biết cách nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của mình. Cùng với Mẹ Maria, và với tình hiệp thông với ĐTC, con cầu nguyện cho mỗi người trong chúng con. Lạy Cha chúng con…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

I begin this day in thanksgiving for Mary’s “yes”. The angel says to Mary: “Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God” (Lk 1:30). I am aware that God finds grace in us, how he sees wonders in us, and he wants to give us his grace for what seems impossible. I pray for the young people, so that they feel this loving gaze of the Lord on them and know how to recognize the presence of Jesus in their lives. With Mary, and in union of heart with the Pope, I pray for each one. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

 

Con tận dụng thời điểm này để dừng lại và cầu nguyện một chút. Chẳng lý do nào để ca tụng Mẹ Maria tuyệt vời hơn là chính Chúa Giêsu, con của Mẹ! Vì Chúa Giêsu là Đấng đầy ân sủng. Một đan sĩ sống vào thế kỷ 12 đã viết: “Chúng ta mong đợi gì từ hoa trái này? Từ hoa trái ân sủng này, chúng ta mong đợi hoa trái của phúc lành. Từ hạt giống này, từ nụ này, từ hoa này, trái quả của phúc lành đến với chúng ta: trước hết như một hạt giống, với ân sủng tha thứ của Ngài; sau đó là nụ hoa bằng việc gia tăng sự công chính; cuối cùng là một bông hoa, vì có niềm hy vọng”. Trong sự hiện diện của Mẹ Maria, với tâm tình biết ơn vì hoa trái lớn nhất của cuộc đời Mẹ là Chúa Giêsu, con tiếp tục cuộc hành trình của mình. Con đọc một kinh Kính Mừng trước khi quay lại ngày sống. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS DURING THE DAY

I take advantage of this moment to stop and pray a little. What greater reason for praise can we find in Mary than her son Jesus? He is the blessed fruit. A twelfth-century monk wrote: “What can we expect from this fruit? From this blessed fruit we expect the fruit of blessing. From this germ, from this bud, from this flower, the fruit of blessing comes to us: first as a germ , for the grace of his forgiveness; then as a sprout, for the increase of justice; finally as a flower, for hope”. In the presence of Mary, giving thanks for the greatest fruit of her life, Jesus, I resume my journey. Pray a Hail Mary to our Mother before resuming the day.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Con tạ ơn Chúa, vì Mẹ của Chúa cũng là Mẹ của chúng con. Hôm nay, toàn thể Giáo hội mừng lễ kính Mẹ. Cảm tạ Chúa vì qua Mẹ Maria, con nhận ra Chúa yêu thích sự đơn sơ và khiêm nhu, lòng phục vụ và dấn thân. Lạy Chúa, xin cho con đôi mắt của Chúa, để con nhìn lại xem liệu hôm nay con có sống theo các nhân đức của Mẹ Maria chưa. Xin Cha tha thứ vì con đã kiêu căng và tỏ thái độ ngạo mạn trước tha nhân. Xin ban cho con ân sủng để phục vụ mà không đợi đền đáp, theo tấm gương của Mẹ Maria. Con thinh lặng trong vài phút, trò chuyện với Chúa, chia sẻ mọi điều với Ngài. Con cảm ơn, cầu xin và ngợi khen danh Chúa. Kính Mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

I thank you, Lord, for your Mother and our Mother. Today we celebrate your day. Thank you because in her we see that you admire simplicity and humility, service and dedication. Lord, give me your eyes to see if I lived my day in the light of Mary’s attitudes. Forgive my arrogance, my haughty attitude. Give me the grace to serve without expecting anything in return, following your Mother’s example. I remain silent for a few minutes, talking with the Lord, sharing my things with Him, thanking Him, asking, praising Him. Hail Mary

 

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Được Thánh Thần …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Tha thứ và …