Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 23/05/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Con cảm tạ Cha vì ngày mới được kết hiệp với Tình Yêu của Ngài. “Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con; và con được tôn vinh nơi họ.” (Ga 17,10). Cuộc sống đích thực là kết hợp với Thiên Chúa, nên một với Ngài, để Ngài là Thiên Chúa trong con, Thiên Chúa của cảm xúc, suy nghĩ và hành động của con, là Cha, là anh em, là Tình yêu và là Tất Cả của con. Hôm nay con sẽ dâng mình, sẵn sàng trở nên giống Chúa. Cùng với Mẹ Maria, con xin dâng ngày này cho Đại hội Giới trẻ 2023, xin cho dịp gặp gỡ này với ĐTC Phanxicô được đơm hoa kết trái. Lạy Cha chúng con…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

I give thanks for this new day in union with God’s Love. “Everything of mine is yours and everything of yours is mine, and I have been glorified in them” (Jn 17:10). True life is union with God, becoming one with Him, letting Him be God in me, the God of my feeling, thinking, and acting who is my Father, my brother, my Love and my All. Today I will live giving myself, willing to be like Him. With Mary, I offer this day for WYD 2023 so that this meeting with Pope Francis may be fruitful. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

 

Con tạm dừng vài phút và tập trung suy nghĩ của mình vào Chúa, nhìn nhận rằng Ngài đã đồng hành với con như thế nào trong ngày hôm nay. Trong bước thứ chín của Đường Con Tim , con được nhắc nhở về lời của ĐTC Phanxicô đã nói: “Ra khỏi chính mình để kết hợp với người khác là điều tốt. Đóng chặt vào chính mình là nếm trải chất độc cay đắng của nội tại, và nhân loại sẽ thua cuộc với mọi lựa chọn ích kỷ mà chúng ta đưa ra.” Con có sống để gặp gỡ người khác hay chưa? Thay vì tập trung vào bản thân, con có đặt mình phục vụ những thách đố của thế giới hay chưa? Con tiếp tục công việc của mình với mong muốn được phục vụ tốt nhất.

WITH JESUS DURING THE DAY

I pause at this moment and center my thoughts on the Lord, acknowledging how he has accompanied my walk today. In The Way of the Heart, step nine, we are reminded of the words of Pope Francis who tells us: “Going out of oneself to join others is good. Closing in on oneself is tasting the bitter poison of immanence, and humanity will lose out with every selfish choice we make.” Do I live to meet the other, not centering on myself and putting myself at the service of the world’s challenges? I resume my work with the best desire to serve.

 

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Lạy Chúa, tối nay con muốn được ở với Chúa trong vườn Ghết-sê-ma-ni để bầu bạn và âm thầm tạ ơn Chúa. Trong giờ cuối cùng này, con không thể không dừng lại và tự hỏi liệu con có thể theo Chúa đến cùng hay không. Nhưng Ngài đã tiết lộ cho con rằng đây là khởi đầu của một con đường phi thường. Vì vậy, lạy Chúa, xin giúp con bước đi để con có thể trung thành với Chúa và là lời chứng xác thực của Chúa. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Tonight, Lord, I would like to be with you in Gethsemane to keep you company and silently give you thanks. In this your last hour I can’t help but stop and wonder if I’m capable of following you to the end. But You have revealed to me that this is the beginning of an extraordinary path. So, Lord, help me to walk so that I can be faithful to you and your authentic testimony. Hail Mary.

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hoà giải Con …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Sự vâng phục …