Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 23/10/2022
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

 

Vào Khánh Nhật Truyền Giáo, con tạ ơn Cha vì tất cả những người mang Cha trong trái tim họ và hân hoan ra đi truyền giáo. “Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Lc 18,14). Với tấm lòng rộng mở, xin Cha giúp con nhận ra những lỗi lầm của mình để chỉ có sự thật, tình yêu và sự khiêm nhường ở lại trong con. Con xin dâng những công việc trong ngày hôm nay, và nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, con cầu nguyện, theo ý chỉ của ĐTC Phanxicô, cho cuộc hành hương của những người trẻ từ khắp nơi trên thế giới đến Lisbon để gặp ĐTC tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2023. Kính mừng Maria

 

 

WITH JESUS IN THE MORNING

On this World Mission Day, I thank the Lord for all those who carry You in their hearts, and depart in the joy of mission. “For everyone who exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted” (Lk 18:14). With an open heart, I ask the Lord to help me to recognize my faults so that only truth,love, and humility can dwell within me. I offer the works of my day, through the intercession of Mary, for the intentions of Pope Francis, recalling the pilgrimage of young people from all over the world to Lisbon to meet the Pope at WYD 2023. Hail Mary.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

 

“Những cuộc khủng hoảng là để cùng nhau vượt qua, không phải một mình. Và khủng hoảng đưa chúng ta đến với những thử thách để trở nên tốt hơn. Chúng ta không bước ra khỏi khủng hoảng mà vẫn như xưa: chúng ta có thể tốt hơn hoặc tồi tệ hơn. Và thách thức nảy sinh ngày hôm nay là trở nên tốt hơn! Và điều tốt nhất cho con là sáng tạo: con là nhà thơ sáng tạo!” – ĐTC Phanxicô

 

WITH JESUS DURING THE DAY

“Crises are overcome together, not alone. And crises put us to the test to come out better. You don’t come out of crises alike: we come out better or worse. And the challenge that arises today is to come out better! And the best thing for you is to be creative: you are creative poets!”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Lúc này đây, con nhìn lại ngày sống và trân trọng tất cả những món quà mà con có được. Để lớn lên trong đời sống nội tâm thiêng liêng thì cần học để phân biệt tiếng nói của Thần Khí trong lòng với những giọng nói khác, hầu bước theo Chúa hơn. Con nghỉ ngơi và hít thở. Hôm nay, điều gì làm cho con cảm thấy mãn nguyện? Những sự việc nào làm con lo âu và bất an? Cuộc trò chuyện nào giúp ích cho con và cuộc trò chuyện nào thì không? Con viết xuống những gì mình nhận ra và cố gắng cải thiện vào ngày mai, để trái tim con chỉ làm những việc giúp con trưởng thành hơn trong tình yêu đích thực. Kính mừng Maria…

 

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Go back over your day, and appreciate all the gifts that you have lived. To grow in the inner spiritual life is to learn to identify the voice of the Spirit in your heart and distinguishing it from “other” voices in order to follow the Lord. Rest and breathe. At what point did you feel fulfillment today? What events disturbed you and made you lose your peace? Which conversations helped you and which didn’t? Write down what you discover, and propose for tomorrow to let your heart enter into only what makes you grow in true love. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …