Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 25/06/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Niềm vui về một thông điệp mới từ Thiên Chúa xuất hiện nơi con. Ngài sai con đi thi hành sứ vụ thương xót và nói với con rằng: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn.” (Mt 10,26-33). Con xin dâng cho Chúa những gì đang đánh động đến con trong lời cầu nguyện. Đừng sợ hãi, Ngài là sức mạnh nơi con, và con suy nghĩ cùng lời Ngài trong tĩnh lặng, con đặt mọi sự trong lời cầu cạnh của Ngài để con sẵn sàng làm những gì Ngài mời gọi con trong ngày sống hôm nay. Trên hết, con mở tai ra để nghe những gì Ngài nói với con qua các anh chị em mình. Lạy Cha chúng con….

 

WITH JESUS IN THE MORNING

The joy of a new message from God emerges for you. He sends you on his mission of compassion and tells you: “And do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul” (Mt 10:26-33). Give the Lord what wieghs on you in prayer. Do not be afraid, he is your strength, and reflect on his word in silence leaving everything at his feet to make yourself available to do what he asks of you today. Above all, open your ears to hear what he tells you through your brothers and sisters today. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

 

Con đã dành buổi chiều của con như thế nào? Con hãy dành một chút thời gian nghỉ ngơi để lắng đọng những lo âu của con. Đừng sợ, Chúa sẽ cùng con vượt qua tất cả. Nhiều lần trong các mối quan hệ, con sợ hãi bởi vì thiếu lắng nghe, nhưng với đối thoại, kẻ thù không còn là kẻ thù. “Trong mọi trường hợp, trước mắt chúng con, chúng con sẽ không còn những con số hay những kẻ xâm lược nguy hiểm, mà là những khuôn mặt và câu chuyện của những con người cụ thể, những hy vọng và nỗi đau khổ của những người nam nữ cần được lắng nghe” (ĐGH Phanxicô). Mở lòng với người khác, lắng nghe họ, hiểu họ và tìm thấy tình bạn. Con tiếp tục ngày sống hôm nay của mình.

WITH JESUS DURING THE DAY

How are you spending your afternoon? Take a moment of rest to silence your worries. Do not fear, the Lord goes with you through it all. Many times in our relationships we are filled with fear due to a lack of listening, but, with dialogue, the enemy ceases to be an enemy. “In any case, before our eyes, we will no longer have numbers or dangerous invaders, but faces and stories of specific people, hopes, and sufferings of men and women who must be listened to” (Pope Francis). Open up to the other, listen to them, understand them and find friendship. Continue on your way.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Vào buổi tối hôm nay, con tạ ơn Chúa vì cách Ngài khích lệ con tin cậy nơi Ngài trong đời sống. Con xin Ngài tha thứ vì sợ đau khổ, con đã từ chối cơ hội để Ngài chạm đến tâm hồn con bằng tình yêu của Ngài. Con quyết tâm hành động và đáp trả lời kêu gọi sống đầy yêu thương của Ngài. Con xin trao Ngài cam kết buông bỏ và xin Ngài theo dõi sâu hơn những thử thách nhỏ của con trong ngày. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Tonight, I thank the Lord for how He encourages me in life to trust Him. I ask His forgiveness because, for fear of suffering, I deny him the opportunity to touch my heart with his love. I make the resolution to react and respond to His call to life in abundance. I give you my commitment to let go and deepen my follow-up on the small challenges of the day. Hail Mary.

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Phục vụ …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Lễ Ngũ …