Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 26.04.2022

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Khởi đầu ngày sống hôm nay, con xin cất cao lời tạ ơn Cha vì sự bình yên mà Ngài ban tặng. “Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên” (Ga 3,7). Con xin Chúa Giê-su đừng để mờ nhạt đi khao khát được tái sinh bởi Ơn Trên, được sống một đời biết rằng mình được dựng nên cho những điều vĩ đại. Hôm nay, con sẽ không để sự đố kị và ganh ghét chế ngự, khiến con luôn bị neo lại dưới thấp. Con sẽ liều mình bay trên đôi cánh của lòng tha thứ và tử tế, điều sẽ nâng con lên cùng sự thánh thiện. Cùng với Đức Mẹ Maria, con xin dâng những công việc ngày hôm nay theo ý chỉ tháng này của ĐGH. Kính Mừng Maria

WITH JESUS IN THE MORNING

I thank the Lord for the peace with which this day begins. “One must be born again” (Jn 3:7). I ask Jesus not to let the desire to be born from above, to live as someone who knows that he was made for greater things, fade in me. Today I will not let myself be dominated by envy and jealousy, which hold me to the ground. I will risk flying on the wings of forgiveness and goodness, which lead me to the heights of holiness. With Mary, I offer the works of my day for the Holy Father’s intentions for this month. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Trong câu chuyện của Ca-in và A-ben, chúng ta thấy được sự ganh ghét đã dẫn dắt Ca-in chống lại em trai của mình bằng sự bất công. Điều này đã cắt đứt mối liên hệ của Ca-in với Thiên Chúa và sự lưu đày của Ca-in.” (ĐGH Phanxicô, Thông điệp Laudato Si §70). Con có nhận ra sự đố kị chia cắt con khỏi Chúa và anh chị em mình không? Vì nó mà con đã bị chia cắt khỏi muôn tạo vật như thế nào?

WITH JESUS DURING THE DAY

“In the narrative of Cain and Abel, we see that envy led Cain to commit extreme injustice against his brother. This, in turn, brought about a rupture in the relationship between Cain and God and between Cain and the land from which he was exiled. » (Pope Francis, Laudato Si §70) Do I recognize how envy separates me from my brother and from God? How do I get away from Creation because of it?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Một ngày nữa đang dần kết thúc. Con dành ra ít phút để cảm nhận tình yêu và sự quan tâm mà Chúa dành cho con. Con nhận ra tình yêu đó ở đâu? Có những giây phút nào con cảm nhận được Chúa đang dành sự quan tâm cho con? Con nhớ lại những cử chỉ tình cảm mà mọi người dành cho con. Đâu là điều Cha dành cho con? Và con đã đối xử thế nào với tha nhân? Vào lúc cuối ngày, con đổi mới quyết tâm đối xử với mọi người với lòng quan tâm và thiện ý. Kính Mừng Maria

WITH JESUS IN THE NIGHT

One more day is now over. I take a moment to acknowledge the love and care the Lord has given me. Where do I recognize his love? When did I feel he took care of me? I remember the gestures of affection that others shared with me. What did you do for me? What did I do for them? At the end of this day, I renew my commitment to treat everyone with care and affection. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-01-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/01/2023 ( MÙNG 1 TẾT) CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-01-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN NGÀY 21/01/2023 (30 TẾT) CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *