Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 28/05/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Con bắt đầu ngày mới bằng cách chiêm ngắm những gì diễn ra xung quanh. Con dâng lên Chúa lời tạ ơn vì món quà sự sống, cùng cầu xin sự tha thứ vì những gì đã ngăn cản con đón nhận quà tặng đó. “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha” (Ga 20,19-23). “Tha thứ là một ‘quyền’, theo nghĩa là Thiên Chúa trong Mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô, đã ban quyền ấy cách trọn vẹn cho những ai sẵn sàng đón nhận với một trái tim khiêm tốn và ăn năn.” (ĐTC Phanxicô). Con có tha thứ cho chính mình và người khác không? Con có cần được tha thứ không? Lạy Cha chúng con…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

We start our day contemplating our surroundings. We give thanks for the gift of life, and we ask forgiveness for what keeps us from enjoying that gift. “Receive the holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them” (Jn 20:19-23). “Forgiveness is a ‘right’ in the sense that God, in the Paschal Mystery of Christ, has granted it totally and irreversibly to every person willing to accept it with a humble and repentant heart” (Pope Francis) Do you forgive yourself and others? Do you need to be forgiven? Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

 

Con dừng lại giây lát để ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa. Sống các cam kết trong hội đoàn hoặc các phong trào tại nhà thờ đòi hỏi phải thường xuyên chú ý đến lời mời gọi của Chúa Giêsu theo thời gian, địa điểm và bối cảnh. ĐTC Phanxiô mời gọi mọi người, với tư cách là thành viên của các hội đoàn trong những phong trào tín hữu và giáo đoàn quốc tế khi ở giữa các cộng đồng khác hãy “sống và làm phong phú những đặc sủng mà Chúa Thánh Thần đã ban để phục vụ những nhu cầu của thế giới”. Xin cho việc thực hành phân định dẫn dắt các cộng đoàn tiến tới sinh nhiều hoa trái trong công cuộc rao giảng Tin Mừng, cũng như tận dụng tối đa đặc sủng của họ trong việc phục vụ người khác.

 

WITH JESUS DURING THE DAY

I pause being conscious of the presence of the Lord. Living the commitments of church groups or movements requires being permanently attentive to the calls of Jesus according to times, places and contexts. Pope Francis invites us as members of associations of the faithful and international ecclesial movements among other communities to “live and make fruitful those charisms that the Holy Spirit has given to serve the needs of the world.” May the practice of discernment lead the communities to bear the greatest fruit in their evangelizing work, making the most of their charism in favor of others.

 

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Vào cuối ngày, con cảm thấy đầy kinh ngạc và biết ơn như các tông đồ đã từng tràn đầy Thánh Thần, vì Cha đã mời gọi con, bất chấp những bất toàn và giới hạn của con. Lạy Cha, xin hãy dạy con nhìn bản thân mình bằng ánh mắt yêu thương như Ngài đã dành cho con. Kính mừng Maria

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of the day I feel full of the same astonishment and gratitude that the apostles had full of the Holy Spirit because you have called me despite my imperfections and limitations. Teach me to look at myself with the same loving gaze that you have for me, Lord. Hail Mary.

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Theo chân Thánh …