Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 29/06/2022

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con cảm tạ Cha vì mẫu gương của Thánh Phê-rô và Phao-lô trong Lễ Trọng mừng kính các Ngài hôm nay. “Ông Si-môn Phê-rô thưa: ‘Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống’” (Mt 16,16). Sẽ có đôi lúc trong ngày con cảm nhận đức tin của mình đang chùn bước. Nguyện xin Cha nhắc nhở con rằng các Thánh luôn đồng hành cùng con trong cơn hoạn nạn. Con xin dâng những việc làm trong ngày, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, để cầu nguyện theo ý chỉ của ĐTC Phanxicô. Kính mừng Maria

WITH JESUS IN THE MORNING

Thank the Lord for the example of Sts. Peter and Paul, in this Solemnity that makes us happy today. “Simon Peter said: ‘You are the Christ, the Son of the living God’” (Mt 16:16). There will be times this day when I feel less firm in the faith. I ask the Lord to remind me that these saints, and so many others, accompany me in tribulation. I offer the works of my day, through the intercession of Mary, for Pope Francis and his intentions. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Một cái nhìn nhân hậu cho phép chúng ta không dừng lại quá nhiều trên những giới hạn của người khác, và như thế chúng ta có thể khoan dung với họ và hiệp nhất với nhau trong một kế hoạch chung, bất chấp những khác biệt. Tình yêu thương nhân hậu sẽ tạo ra các mối dây liên kết, vun xới các tương quan, kiến tạo các mạng lưới hội nhập mới và xây dựng một cơ cấu xã hội vững chắc.”(ĐTC Phanxicô, Tông Huấn Niềm vui của Tình Yêu, §100). Liệu con có nhìn mọi người bằng ánh nhìn nhân hậu hay chưa?

WITH JESUS DURING THE DAY

“A kind gaze makes us stop less at the limits of the other, thus being able to tolerate them and unite in a common project, despite being different. Kind love generates bonds, cultivates bonds, creates new networks of integration, builds a firm social fabric.” (Pope Francis, Amoris Laetitia §100) Do I see others kindly?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con đã sẵn sàng để kết thúc một ngày sống. Con dành một khoảnh khắc để tạ ơn Chúa vì ân sủng con đã được nhận lãnh. Con đã gặp gỡ những ai trong ngày hôm nay? Con nhớ lại những gương mặt, cử chỉ, cuộc trò chuyện chung với họ. Những cuộc gặp gỡ đó như thế nào? Con có đối xử tốt với họ hay chưa? Điều gì còn đọng lại nơi trái tim con trong khoảnh khắc cuối ngày? Con đưa ra một quyết tâm cho ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I’m ready to end the day. I spend a few moments thanking God for the graces I have received. What people did I meet today? I bring to memory their faces, gestures, the conversations I had with them. How were those meetings? Have I done these people good? What remains in my heart at the end of this day? I make a note of a resolution for tomorrow. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hoà giải Con …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Sự vâng phục …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *