Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 7-3, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 7-3

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân lành, con thinh lặng đôi phút để suy gẫm mẫu gương sáng ngời đức tin của thánh Perpetual và thánh Felicity. Xin cho gương sáng của các ngài là ánh sáng soi dẫn trên đường đời của con và khích lệ con trong những thử thách hằng ngày. Nhờ Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria và hiệp cùng Hy Tế Thánh của Thánh Lễ trên toàn thế giới, con dâng lên Cha các việc con làm, các lời nguyện xin, cùng mọi buồn vui của ngày sống để cầu nguyện cho Hội Thánh, đặc biệt là cho những ý chỉ cầu nguyện trong tháng này của Đức Giáo Hoàng. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Father of Mercy, I pause for a moment to consider the faithful example of Saints Perpetua and Felicity. May their example be a light along my path and encourage me in my daily trials. Through the Immaculate Heart of Mary, I offer You my prayers, works, joys, and sufferings of this day in union with the Holy Sacrifice of the Mass throughout the world for the Church, especially for the intentions of the Holy Father for this month. [Hail Mary]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Cuộc sống này chỉ có thể tồn tại được khi và chỉ khi con người biết sống quảng đại với nhau.” (ĐGH. Phanxicô) Hôm nay, lạy Chúa, xin dạy con biết sống quảng đại với tha nhân.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Life can survive only because of the generosity of other lives.” (Pope Francis) Lord, teach me how to be generous today.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi màn đêm dần buông xuống, lạy Chúa, con trông lên Ngài để được Ngài sáng soi hướng dẫn. Hôm nay, con đã sống quảng đại thế nào? Con cần cải thiện điều gì cho những ngày, những tuần tiếp theo? Lạy Chúa, xin đến với con lúc này và thương chữa lành con, giúp con trở nên khí cụ của lòng trắc ẩn yêu thương của Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the evening fades to night, I look to you, Lord, for guidance and clarity. How well did I live with a generous heart? What areas do I need to improve on in the coming days and weeks ahead? Come now and heal my heart, helping me to be an agent of your compassion. [Our Father] 

Kiểm tra tương tự

Khoa học có thể giải thích mọi khía cạnh của cầu nguyện không? 

Trong khi khoa học có thể giải thích nhiều bí ẩn của vũ trụ thì …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Sự gần gũi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *