Trăng Cardone

Đêm Cardone
Đẫm bóng trăng thề
Vành vạnh trăng tròn lưng núi
Dát vàng cùng cõi sơn khê

Montserrat
Chập chùng ánh bạc
Núi khát trăng rướn mình
Đêm lung linh

Địa cầu say ngủ
Mặc sông trăng tràn chảy vỡ bờ
Thiên thu vạn cổ
Vẫn khối tình trăng đẹp như mơ

Núi ngẩn ngơ
Trầm mình trong sông trăng tắm gội
Vẹn nguyên tươi mới
Vươn mình kiên vững mỗi mùa sang

Sông mênh mang
Chảy qua bao thác ghềnh đá cuội
Chập chùng dốc núi
Như phận người nhiều khúc quanh co

Gác lại những chuyến đò
Người lữ khách về ẩn mình cát cốc
Nước chảy. Hoa trôi. Đêm từng đêm tịnh độc
Ngắm tình Trời loang chảy giữa ngàn khơi

Như huyền nhiệm cuộc đời
Từ khởi nguyên đến tận cùng viên mãn
Hội tụ và tan loãng
Nơi ngọn nguồn ánh sáng bao dung

Như người đi đến thủy tận sông cùng
Bỗng gặp lại mình nơi cội nguồn xuất phát
Nguyên lý và nền tảng
Hướng đời người về cùng đích yêu thương

Miệt mài một kiếp hành hương
Người đi tìm ngọn nguồn ánh sáng
Buông mình tan loãng
Để hội tụ về miền đất mới thênh thang

Tháng Arrupe – Manresa 03.09.2011
Cao Gia An, S.J.

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *