Triết lý sống của Đức Thánh Cha Phanxicô

Trong các bài phát biểu trước công chúng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã để lại những lời nói đầy sâu sắc và ý vị không chỉ cho những người Công giáo, nhưng còn cho tất cả những ai đang tìm kiếm một hướng đi trên đường đời. Sau đây là một vài phát biểu ấy:

“Đời người có chút gì đó giống như người thủ môn biết chụp lấy bóng bất cứ khi nào bóng đến. Cuộc sống phải được nắm lấy”

“Thể thao giúp chúng ta thoát khỏi sự ích kỷ và giúp chúng ta không ích kỷ. Điều này thật quan trọng để cùng nhau làm việc, cùng nhau học tập và cùng nhau đi trên đường đời”

“Thoát khỏi những thách thức của đời sống không bao giờ là một giải pháp”

“Nếu chúng ta không học để nắm lấy đời sống, chúng ta sẽ không bao giờ học để sống”

“Hãy mạo hiểm. Hãy liều bước đi. Sẽ thế nào nếu tôi sai? Ca ngợi Thiên Chúa. Bạn sẽ sai lầm nếu chỉ đứng yên một chỗ và im lặng”

“Chúng ta không đến thế giới này với một đời sống đơn điệu. Không, chúng ta đến vì một lý do khác: để lại một dấu chỉ”

Nguồn: Romereport, 22-07-2017

Kiểm tra tương tự

Ý nghĩa thật sự của đức khiết tịnh

Truyền thống. Thuần khiết. Giới hạn. Đó là những từ mà văn hóa đại chúng …

Các thánh đối diện với sự buồn chán như thế nào?

“Đã đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *