TT Đắc Lộ: Lịch học Anh ngữ từ 4.12.2012 – 6.3.2013

ALEXANDRE DE RHODES CENTER

LCT FOREIGN LANGUAGE TRAINING HOUSE

ENGLISH LANGUAGE DEPARTMENT

171 Ly Chinh Thang, F7, Q3, Tp.HCM

(08) 3526 1972

 TEACHING SCHEDULE

From 4 December 2012 to 6 March 2013

TIMEROOMMonWedFriTueThuSat
08.30am10.00amA
B3GE-3B-A2-72Mr NAM

26/12/12-6/3/2013

Exam: 6/3/2013

3GE-3B-A2-72Ms HIỀN3GE-3B-A2-72Mr NHAN9GE-1B-G1-63Mr NAM

30/10/12-22/12/2012

Exam: 22/12/2012

9GE-1B-G1-63Mr NHAN9GE-1B-G1-63Ms HIEN
C
2.30pm4.00pmA8GE-2A-C1-75Mr CUONG

26/12/12-6/3/2013

Exam: 6/3/2013

8GE-2A-C1-75Mr NAM8GE-2A-C1-75Mr TIEN
B
C
5.30pm7.00pmA9GE-1B-M1-64Mr TIEN

30/10/12-22/12/2012

Exam: 22/12/2012

9GE-1B-M1-64Mr NAM9GE-1B-M1-64Ms BACH KIM
B3GE-3B-E2-73Mr CUONG

26/12/12-6/3/2013

Exam: 6/3/2013

3GE-3B-E2-73Mr HUNG3GE-3B-E2-73Mr NAM10GE-1B-M2-70Mr NAM

18/12/12-28/2/2013

Exam: 28/2/2013

10GE-1B-M2-70Mr. TIEN10GE-1B-M2-70Mr. UY
C
7.15pm8.45pmA5GE-3A-F1-74Ms THUY

26/12/12-6/3/2013

Exam: 6/3/2013

5GE-3A-F1-74Mr NAM5GE-3A-F1-74Mr TIEN10GE-1B-N3-71Ms THUY

18/12/12-28/2/2013

Exam: 28/2/2013

10GE-1B-N3-71Mr. TIEN10GE-1B-N3-71Ms THUY
B7GE-2A-F3-68Mr CUONG

3/12/12-30/1/2013

Exam: 30/1/2013

7GE-2A-F3-68Mr HUNG7GE-2A-F3-68Mr NAM6GE-2B-N2-69Mr NAM

18/12/12-28/2/2013

Exam: 28/2/2013

6GE-2B-N2-69Ms THUY6GE-2B-N2-69Mr UY
C1GE-4A-N1-67Mr QUANG

27/11/12-24/1/2013

Exam: 24/1/2013

1GE-4A-N1-67Mr NAM1GE-4A-N1-67Ms BACH KIM

learn-english-book-for-studying-a-language-thumb26475494

Kiểm tra tương tự

Hình ảnh Bữa tối Giáng Sinh cùng Anh Chị Em tại Trung Tâm Đắc Lộ

Xem hình tại: https://photos.app.goo.gl/mfFVbcTLvT2qxPfY8  

Kỷ niệm 5 năm ngày khởi động lại các lớp học ngoại ngữ tại Trung Tâm Đắc Lộ

1 Vài dòng tri ân Các cha Dòng Tên đã thành lập ra Trung Tâm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *