Tự Khúc Tháng 11


Tôi là ai giữa cuộc đời?
Tôi là ai giữa đất trời mênh mông?
Tha hương, một kiếp phiêu bồng
Tôi tìm tôi, giữa long đong cuộc trần.

Tìm, tôi tìm giữa phù vân
Đa mang gom giữ bụi trần huyễn hư
Mải mê chìm bến xa mù
Tôi lạc tôi giữa phù du một thời

Tìm, tôi tìm giữa chợ đời
Gặp tôi một thuở tơi bời bon chen
Tìm ngơ ngẩn giữa trời quen
Giật mình, tôi đã bao phen lạc đường

Tôi về tìm giữa cố hương
Lục tung ký ức mù sương nhạt nhòa
Làm khách lạ chốn quê nhà
Tôi lạc tôi giữa phố hoa thậm thì

Tôi về dệt mộng từ bi
Nghiêng vai trút gánh sầu ly cuộc trần
Gặp lại tôi thuở trong ngần
Về, tôi nhận lại phúc phần đời tôi

Tôi là tôi giữa dòng đời
Mơ về hạnh phúc ngàn khơi vĩnh hằng

Cao Gia An, S.J.

Kiểm tra tương tự

Niềm tin vọng

  (A Week of Love)   Niềm tin ẩn đọng những mịt mờ, Như lời …

NHÂN TÌNH TRỜI

  Thêm một mùa chờ đợi tìm hy vọng, Hỏi thế nhân có điều gì …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *