Tu nha huynh, tu huynh nha

Tu nha huynh

Nhiều người khao khát tu cho trọn kiếp làm người. Có người mong muốn tu thân để vui lòng cha mẹ. “Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ cũng là đi tu.” Có người lại muốn thỏa khao khát thẳm sâu trong lòng. “Sự đời thà khuất đôi tròng thịt, lòng đạo xin tròn một tấm gương” (Nguyễn Đình Chiểu).

Cũng có người muốn trở thành như ai đó mà mình thấy đời sống họ thật đẹp, tràn ngập niềm vui. Trong số những gương sáng ấy, họ lại bắt gặp những người làm cho họ không khỏi ngạc nhiên. Họ ngạc nhiên vì thấy tại sao ông này tu mãi mà chẳng lên thêm bậc nào.

“Sao cứ thấy thầy tu mãi mà chẳng được làm cha thế?” Ông thầy chỉ vui vẻ cười: “làm gì cũng được, quan trọng là mình được hạnh phúc.”

Tu thân cốt tại lòng ta

Chuyên tâm cầu nguyện nhân từ như Cha.

Tu huynh nha

Trong đời tu, có những người chọn bậc làm thầy suốt đời (tu huynh). Họ làm những việc chân tay đơn sơ, khiêm tốn nhưng Thiên Chúa tràn ngập nơi cuộc sống của họ. Nhặt cỏ và chầu Thánh Thể đan xen vào đời sống của thầy. Nấu ăn và chiêm ngắm Chúa tuy hai là một, tuy một là hai. Họ âm thầm phục vụ, họ âm thầm cầu nguyện. Họ phục vụ thay cho anh em trong dòng đang đi khắp nẻo chia sẻ về Thiên Chúa cho mọi người. Họ âm thầm cầu nguyện để tình yêu Chúa cháy lên trong lòng mình và anh em.

Rồi họ cũng được sai đi, đi đến với những người nghèo. Các tu huynh vẫn đi tìm hạnh phúc cho đời mình và họ học được cách sống hạnh phúc nơi người nghèo. Càng phục vụ họ càng hạnh phúc, càng hạnh phúc họ càng phục vụ.

“Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa” (Mt 13,12). Chúa cho họ thêm cơ hội để phục vụ Người. Chúa gởi họ đi đến những cánh đồng truyền giáo xa xăm. Họ ngạc nhiên khi thấy Thiên Chúa đã hiện diện với những người chân chất nơi ấy. Tưởng là mình sẽ nói về Chúa cho họ nhưng ngược lại, Chúa dạy rằng họ phải khám phá Ngài đang hiện diện nơi ấy. Để rồi họ cho lòng mình mở ra mà nghe những người chân chất ấy nói về Chúa cho mình, rồi mình mới chia sẻ về Chúa mà mình kinh nghiệm được cho họ. Một Thiên Chúa đã giải phóng các thầy khỏi tội lỗi, thì giờ Ngài cũng đang giải phóng những người chân chất khỏi những thế lực ma quỷ, tội lỗi đang đọa đày.

Thấy những gương sáng như vậy, những người trẻ cũng thêm lòng khao khát tu cho trọn kiếp người. Họ muốn mình cũng sẽ được hạnh phúc như thế. “Thầy ơi, con cũng muốn làm tu huynh.” “Tốt lắm. Nhưng thầy không biết đâu. Con thử hỏi ý Chúa xem sao. Thầy đâu tự chọn ơn gọi tu huynh đâu. Chính Chúa gọi thầy, rồi thầy cứ theo lời Ngài thôi. Con cầu nguyện đi, Chúa sẽ ngỏ lời với con.”

“Thầy vẫn ước con sống bậc sống tu huynh nha, nhưng cơ bản con vẫn phải… tu nha huynh.”

(Mừng lễ chân phước Phanxicô Garate)

Minh Trị S.J.

Kiểm tra tương tự

Khóa học: “Tìm hiểu tông huấn niềm vui tình yêu ”

Bạn thân mến! Ai trong chúng ta đều xuất thân từ một gia đình. Dù …

Hãy mạo hiểm! Tôi đã làm thế, và cưới được vợ

Các thánh nhân là những người dám khuấy động cả hoàn vũ, nên Đức Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *