Thư Chung của Cha Bề Trên Cả Dòng Tên gởi Toàn Dòng Về Đức Tân Giáo Hoàng

papa-francisco-i-633x346

 

Đại diện cho Dòng Tên, tôi xin tạ ơn Chúa vì việc bầu Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, S.J làm Đức Tân Giáo Hoàng mở ra cho Giáo Hội một con đường đầy hy vọng.

Tất cả chúng ta, những anh em Giê-su hữu, sẽ đồng hành với ngài bằng lời cầu nguyện. Chúng ta cũng cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã quảng đại đón nhận trách nhiệm hướng dẫn Giáo Hội trong thời điểm gian khó này. Tên hiệu Phan-xi-cô mà ngài sẽ được gọi lúc này cũng như trong thời gian tới, gợi nhắc cho chúng ta về tinh thần truyền giáo của Đức Tân Giáo Hoàng trong việc gần gũi với người nghèo, đồng hóa mình với giới người bình dân và biểu lộ thái độ dấn thân canh tân Giáo Hội. Ngay từ giây phút đầu tiên xuất hiện trước Dân Chúa, ngài đã đưa ra một chứng tá hữu hình về nét đơn sơ, lòng khiêm nhường, kinh nghiệm mục vụ cũng như chiều sâu thiêng liêng của ngài.

“Đặc tính nổi bật của Dòng Tên là một đoàn … liên kết với Đức Giáo Hoàng Rô-ma bằng một sợi dây rất đặc biệt là yêu mến và phục vụ ngài” (Quy Luật Bổ Sung, số 2, triệt 2). Thế nên, chúng ta chia sẻ niềm vui với toàn thể Giáo Hội, và đồng thời, luôn ước ao làm mới lại tính ứng trực của chúng ta để được ngài sai vào vườn nho của Chúa, thể theo tinh thần của lời khấn vâng phục đặc biệt, vốn hiệp nhất chúng ta trong một cách riêng với Đức Thánh Cha (Tổng Hội 35, Sắc Lệnh 1, số 17).

Cha Adolfo Nicolás S.J.

Bề Trên Cả Dòng Tên

 Rô-ma, 14 tháng 03 năm 2013

Minh-Triệu chuyển ngữ và giới thiệu

*Dưới đây là phiên bản gốc bằng Anh-ngữ được đăng tải trên trang chính thức của Dòng Tên thế giới:

c.f http://www.sjweb.info/news/index.cfm?Tab=7&Language=1&PubNumID=184

STATEMENT OF THE SUPERIOR GENERAL OF THE SOCIETY OF JESUS

In the name of the Society of Jesus, I give thanks to God for the election of our new Pope, Cardinal Jorge Mario Bergoglio, S.J., which opens for the Church a path full of hope. 

All of us Jesuits accompany with our prayers our brother and we thank him for his generosity in accepting the responsibility of guiding the Church at this crucial time. The name of “Francis” by which we shall now know him evokes for us the Holy Father’s evangelical spirit of closeness to the poor, his identification with simple people, and his commitment to the renewal of the Church. From the very first moment in which he appeared before the people of God, he gave visible witness to his simplicity, his humility, his pastoral experience and his spiritual depth.

“The distinguishing mark of our Society is that it is . . . a companionship . . . bound to the Roman Pontiff by a special bond of love and service.” (Complementary Norms, No. 2, § 2) Thus, we share the joy of the whole Church, and at the same time, wish to express our renewed availability to be sent into the vineyard of the Lord, according to the spirit of our special vow of obedience, that so distinctively unites us with the Holy Father (General Congregation 35, Decree 1, No. 17). 

 

P. Adolfo Nicolás S.J.

Superior General

Rome, 14 March 2013

 

Kiểm tra tương tự

Cúp bóng chuyền Liên Dòng Nam – 2023

Nối dài niềm vui mừng Chúa Phục Sinh, sáng 22/04, học viện Dòng Tên đã …

Thánh lễ truyền chức phó tế và mừng bổn mạng Học viện Thánh Giuse Dòng Tên

Ngay từ nhà Tập, người tu sĩ Dòng Tên đã bắt đầu được dẫn vào …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *