Về Nguồn

Con hành hương về nguồn cội
Bên mạch suối Cardone
Đêm, nghe lòng bao bổi hổi
Trên con rợp bóng trăng thề

Cao vút trời Montserrat
Những ngón tay vẫy trời cao
Trôi trên sông trăng bàng bạc
Núi vươn mình đón muôn sao

Nhịp chân đi từ muôn lối
Về tịnh cốc Manresa
Nghe lòng bình yên quá đỗi
Như con cái quay về nhà

Con về bến sông năm cũ
Bên dòng nước vẫn mới nguyên
Qua bao mưa giông bão lũ
Vẫn trong dòng sữa mẹ hiền…

Xin cho đời con như nước
Miệt mài một kiếp hành hương
Luôn lao mình về phía trước
Chảy tràn bờ bãi yêu thương

Xin cho đời con như núi
Bám vào đất mẹ vững vàng
Trung trinh ngàn năm đá cuội
Hướng về trời rộng thênh thang

Xin cho tình con chan chứa
Hòa vào dòng chảy nhân gian
Cho tình yêu con như lửa
Bùng lên sáng cõi trần hoàn

Tháng Arrupe – Manresa 05.09.2011
Cao Gia An, S.J.

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *