Video: Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy

Hiểu để sống Bí Tích Thánh Thể là một điều hết sức quan trọng trong đời sống Đức Tin Kitô Giáo.Để cộng tác việc khám phá đức tin Công Giáo, chúng tôi xin gửi đến một Clip ngắn giúp suy niệm và hiểu hơn về Bí Tích này.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=nuxmyNFby9s[/youtube]

Thực hiện: Bạch Quang

Kiểm tra tương tự

Vòng Hoa Mùa Vọng

“Cầu nguyện không phải là tự nghe mình nói, cầu nguyện là làm thinh và …

Mùa lá bay

Người lữ khách tần ngần trước cánh Rừng Thu, như đang cố gom vào tầm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *