Video Thứ Sáu Tuần Thánh Tại Giáo Xứ Hiển Linh

Phần 1

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=S69fBGeOb_A&feature=youtu.be[/youtube]

Phần 2

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WMqb5wdbXaA&feature=relmfu[/youtube]

Phần 3

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SlxM-Lat1YE&feature=relmfu[/youtube]

Phần 4

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9IAscC6jdDQ&feature=relmfu[/youtube]

Ban truyền thông Gx. Hiển Linh

10.04.2012

Kiểm tra tương tự

Gx. Hòa Minh: Thánh lễ mừng kính hai thánh Phêrô – Phaolô và tạ ơn hoàn tất công trình sửa chữa nhà thờ

Vào buổi chiều ngày 29/06/2024, hòa cùng niềm vui Giáo Hội hoàn vũ, giáo xứ …

Tạo Tác Mến Yêu số 72 – Sa Mạc Và Miền Đất Hứa

TTMY 72

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *