Ý Cầu Nguyện Tháng 9 – 2022

THE POPE’S INTENTION FOR SEPTEMBER  2022

Intention for evangelization – For the abolition of the death penalty 

We pray that the death penalty, which attacks the dignity of the human person, may be legally abolished in every country.

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 09.2022

Ý truyền giáo – Cầu cho huỷ bỏ án tử hình

 Xin cho án tử hình, vốn xúc phạm nghiêm trọng đến phẩm giá con người, bị huỷ bỏ trong hiến pháp của các quốc gia trên toàn thế giới.

 

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 20-01-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 20-01-2023 (Mc 3,13-19) Rồi Người lên núi và gọi …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-01-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/01/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Chúa Giêsu “lên núi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *