Mẹ hang toại đạo – Roma – TK 3

Kiểm tra tương tự

 Đừng lo (16.10.2021 – Thứ Bảy Tuần 28 Thường niên)

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T7T28TNL_LC12_8_12.mp3   Lời Chúa: Lc 12, 8-12 8 “Thầy nói cho anh em biết: phàm …

Câu hỏi 4: tạo dựng hay tiến hóa: điều nào mới đúng?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.