Bài Viết Mới

Mến Yêu Hằng Ngày, Chung Sứ Mạng với Chúa

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 26-09-2018 (Lc 9, 1-6) Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 26.9.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26-09 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con đến bên Cha trong buổi sáng này và nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Cha. Xin ban cho con những ơn cần thiết trong hôm nay, để con hoàn thành sứ mạng ơn …

Xem tiếp »