• Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-06-2024

    TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Tránh xa tội lỗi Con bắt đầu ngày mới bằng việc lắng nghe Lời Chúa. Trong Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giê-su không chỉ nhấn mạnh việc trá…

 • Manna: Có thì nói có (Thứ bảy Tuần 10 Thường niên)

  Lời Chúa: Mt 5, 33-37 (33) “Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Ðức Chúa. (34) Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Ðừng chỉ trời mà …

 • Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-06-2024

    TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Tránh xa tội lỗi Con bắt đầu ngày mới bằng việc lắng nghe Lời Chúa. Trong Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giê-su không chỉ nhấn mạnh việc trá…

 • Manna: Ngoại tình trong lòng (Thứ Sáu Tuần 10 Thường niên)

      Lời Chúa: Mt 5, 27-32 (27) “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. (28) Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình v…