Bài Viết Mới

[Tông Đồ Cầu Nguyện]: Ngày 17-07 – Click to pray

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con xin dâng Cha mọi hoạt động thường nhật của con hôm nay để xin Cha, Đấng đã giải thoát dân Israel khỏi áp bức, sẽ làm cho công lý và hoà bình của Cha chiến thắng trong thế giới hôm …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 4, 17-07-2019 (Mt 11, 25-27)

Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều …

Xem tiếp »

Hiền hậu và khiêm nhường (18.7.2019 – Thứ năm Tuần 15 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 11,28-30 Hãy mang lấy ách của tôi Watch this video on YouTube Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang …

Xem tiếp »