• Manna: Chạnh lòng thương (Chúa nhật 16 Thường niên, Năm B)

  Lời Chúa: (Mc 6,30-34) Sau khi giảng dạy lần đầu tiên trở về, 30 các Tông Ðồ tụ họp chung quanh Ðức Giêsu, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. 31 Người bảo cá…

 • Manna: Hài lòng về Người (Thứ Bảy Tuần 15 Thường niên)

  Lời Chúa: Mt 12, 14-21 14 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-su.15 Biết vậy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết.16 Người còn cấ…

 • Manna: Ta muốn lòng nhân (Thứ Sáu Tuần 15 Thường niên)

    Lời Chúa: Mt 12, 1-8 1 Hôm ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn.2 Người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su: “Ô…

 • Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

    TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của các môn đệ “Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần” (Mt 10,7). Hôm nay, con được nhắc nhở rằng con chính là môn…