• Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-05-2024

    TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Lễ Ngũ Tuần Trời đã sáng, con hít một hơi thật sâu. Hôm nay là Chúa Nhật Lễ Ngũ Tuần. Một biểu tượng của Chúa Thánh Thần đó là: gió, …

 • Manna: Hãy nhận lấy Thánh Thần (Chúa nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống)

    ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an 19 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nó…

 • Manna: Lời chứng xác thực (Thứ bảy Tuần 7 Phục sinh)

    Lời Chúa: Ga 21, 20-25 Khi ấy, ông Phêrô quay lại, thì thấy người môn đệ Ðức Giêsu thương mến đi theo sau; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Ðức Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi: “Thưa Thầ…

 • Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-04-2024

    TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Con có yêu mến Thầy không? Con bắt đầu ngày mới bằng cách hít thở thật sâu và cảm tạ Chúa vì quà tặng sự sống cùng với những hồng ân …