• Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-04-2024

    TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ánh sáng Con mở lòng mình ra với Chúa trong giây phút bình minh hôm nay, con tạ ơn vì một ngày sống mới. Tin Mừng nói rằng: “Ta …

 • Manna: Không tự mình nói (Thứ Tư Tuần 4 Phục sinh)

    Lời Chúa: Ga 12, 44-50 Khi ấy, Ðức Giêsu lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Ðấng đã sai tôi; ai thấy tôi là thấy Ðấng đã sai tôi. Tôi là ánh sá…

 • Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-04-2024

    TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lắng nghe Con chào đón ngày mới với một trái tim sẵn sàng lắng nghe tiếng Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào mà con đang sống. “Chi…

 • Manna: Không ai cướp được chúng (Thứ Ba tuần 4 Phục Sinh)

    LỜI CHÚA: Ga 10, 22-30 22 Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông.23 Đức Giê-su đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Sa-lô-môn.24 Người Do-th…