Bí quyết lãnh đạo của Giê-su (Bí quyết 20): Chúa Giê-su dạy dỗ những ai theo Ngài

“Hãy giáo huấn   giang-dayngười khôn, họ sẽ khôn hơn nữa. Hãy dạy bảo người công chính, họ sẽ hiểu biết thêm”. Cn 9:9

Bạn sẽ luôn nhớ những gì bạn chỉ dạy

 Ai đó đã nói rằng bạn sẽ chẳng học được gì khi bạn nói; bạn chỉ học được khi bạn lắng nghe. Điều này cũng không hoàn toàn đúng lắm. Khi tôi đang chỉ dạy ai đó thì những ý tưởng và những suy tư sâu xa nhất chợt ùa về.

 Quả là một chuyện quan trọng khi bạn dẫn dắt hay cố vấn cho ai đó. Hãy huấn luyện họ, chỉ bảo họ những gì bạn biết – đặc biệt là những ai dưới thẩm quyền của bạn, bất cứ người nào thực thi hướng dẫn của bạn như nhân viên, trẻ nhỏ, vv…

 Những tổ chức kinh doanh thành công trước giờ vẫn có những nhân viên được thông tri, được đào tạo bài bản, và tự tin khi thực thi những hướng dẫn. Phải mất thời gian, nỗ lực và kiên nhẫn thì mới có được điều này.

 Mỗi bài hát đều cần có một ca sĩ. Mỗi người thành công đều có động lực. Mỗi học viên đều có một người thầy.

 Chúa Giê-su quả là một nhà giáo bậc thầy. Ngài dạy hàng ngàn người cùng lúc. Đôi khi Ngài ngồi chung với mười hai môn đệ và thông tri cho họ. Ngài luôn giúp cho các môn đệ được khích lệ, được tác động và có cảm hứng.

chia khoa 20Ngài dạy họ cầu nguyện (Mt 26:36-46). Ngài dạy họ về thiên đàng (Ga 14:2-4). Ngài dạy họ về hỏa ngục (Lc 16:20-31). Ngài dạy những ai theo Ngài về nhiều chủ đề khác nhau, cả mục đích của Ngài, việc cho đi và các mối tương quan.

 Chúa Giê-su dạy trong hội đường (Lc 13:10). Ngài cũng giảng dạy trong các làng mạc (Mc 6:6).

 Điều cốt yếu là, không ai trong chúng ta được sinh ra có sẵn kiến thức uyên bác. Bạn trở nên những gì bạn là. Bạn khám phá những điều bạn biết. Cần có thời gian, nỗ lực và học hỏi.

 Nhân viên của bạn không biết mọi việc. Họ có thể không nhìn thấy điều bạn thấy. Họ có thể không cảm nhận như bạn cảm nhận. Họ có thể không khám phá ra điều bạn biết.

 Bạn cần dành thời gian để nuôi dưỡng viễn tượng cho họ, truyền đạt kiến thức về sản phẩm cho họ, thông tri với họ về phần thưởng bạn muốn họ theo đuổi.

 Bạn cần có những người tốt quanh mình. Bạn cần những con người đầy cảm hứng quanh mình. Bạn cần những người nắm bắt thông tin quanh mình. Có thể chính bạn là nguồn thông tin và động lực duy nhất của họ.

 Chúa Giê-su dạy dỗ các môn đệ của Ngài. Ngài không ngừng động viên con người. Ngài lãnh đạo bằng cách chỉ cho họ thấy tương lai họ sẽ có được từ những cam kết hiện tại.

 Hãy dành thời gian huấn luyện người khác.

 Chúa Giê-su đã làm như vậy.

 Cầu Nguyện

 Lạy Cha, tương tự việc Chúa Giê-su giáo huấn các môn đệ, con cũng chọn việc chỉ bảo các nhân viên của con. Tạ ơn Cha đã soi sáng cho con phương cách dạy dỗ và huấn luyện những người xung quanh con cách hiệu quả nhất. Con ý thức rằng không có người kế nhiệm thì thành công không thể đến. Con nguyện xin nhờ Đức Giê-su. Amen

 Câu Hỏi

 Bạn cám ơn những ai dạy dỗ, khích lệ bạn bằng những thành quả to lớn nào?

 Bạn đang khích lệ, dạy dỗ ai để giúp họ thăng tiến trong với tất cả khả năng của họ?

 Bạn đang làm gì để chuẩn bị ai đó kế nhiệm bạn?

 Luca Trần Gia Huấn & các bạn chuyển ngữ từ Mike Murdock, The Leadership Secrets of Jesus (Manila: Lighthouse Inspirational Books & Gifts, 2001), tr. 89-92.                         

Kiểm tra tương tự

Hỡi các bậc phụ huynh, thánh Tôma Aquinô sẽ giúp bạn vượt qua những năm tháng mệt mỏi

Thánh Tôma Aquinô hiểu sự hiện hữu như một quá trình năng động chuyển từ …

Lá thư cuối cùng của Giáo hoàng Gioan Phaolô II

  Thế hệ “Zen Z” sinh ra trong thời trưởng thành của công nghệ thông …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *