Ai Tín

Ai Tín: Bà cố Maria Mai Thị Tho, thân mẫu linh mục Giuse Nguyễn Thành Phương, SJ

Anh em Dòng Tên Việt Nam Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê xin kính báo:   BÀ CỐ MARIA MAI THỊ THO Thân mẫu linh mục Giuse Nguyễn Thành Phương, SJ đã được Chúa gọi về ngày 3/4/2024 Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành lúc 8h30, thứ Hai ngày 8/4/2024 …

Xem tiếp »

Ai Tín: Ông Cố Đaminh Nguyễn Văn Hùng, thân phụ thầy Đaminh Nguyễn Hoàng Huân, SJ

Anh em Dòng Tên Việt Nam Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê xin kính báo: ÔNG CỐ ĐAMINH NGUYỄN VĂN HÙNG  Thân phụ thầy Đaminh Nguyễn Hoàng Huân, S.J. đã được Chúa gọi về ngày 27/3/2024 Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành lúc 5h00, thứ Hai ngày 1/4/2024 tại thánh …

Xem tiếp »

Thánh Lễ An Táng Cha Cố Giuse Vũ Kim Chính, SJ

“Người nằm xuống giã từ bạn bè, giã từ mọi người đi về nơi yêu thương với Chúa … Niềm tin yêu trông cậy nơi Chúa. Chúa là quê hương” (Bài hát “Người Nằm Xuống” – Nhạc sĩ Giang Ân). Hôm nay, Cha được về với Chúa là quê hương …

Xem tiếp »

Chương trình tang lễ cha Giuse Vũ Kim Chính SJ

Văn Phòng Tỉnh Dòng Tên Việt Nam xin thông báo Chương Trình Tang Lễ cha Giuse Vũ Kim Chính SJ:

Xem tiếp »

Ai tín: Cha Giuse Vũ Kim Chính, S.J.

Anh em Dòng Tên Việt Nam Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê xin kính báo: Linh mục Giuse Vũ Kim Chính, S.J. đã tạ thế lúc 16:35 ngày 14/10/2023 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thọ 75 tuổi. Xin Anh Chị Em hiệp ý cầu nguyện cho Cha được hưởng nhan thánh Chúa.

Xem tiếp »

Ai Tín: Bà cố Matta Phan Thị Tuyết Thạch, thân mẫu cha Phêrô Ngô Phan Đình Phục, SJ

Anh em Dòng Tên Việt Nam Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê xin kính báo: BÀ CỐ MATTA PHAN THỊ TUYẾT THẠCH Thân mẫu cha Phêrô Ngô Phan Đình Phục, SJ đã tạ thế ngày 23 tháng 9 năm 2023 tại tư gia, hưởng thọ 76 tuổi. Thánh lễ An táng của …

Xem tiếp »

Ai Tín: Ông Cố Giuse Lê Viết Ru, thân phụ Lm. Giuse Lê Quang Chủng, S.J.

Anh em Dòng Tên Việt Nam Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê xin kính báo:   ÔNG CỐ GIUSE  LÊ VIẾT RU (là thân phụ của cha Giuse Lê Quang Chủng, S.J.) Sinh: 1930 – tại: Giáo phận Bùi Chu đã được Chúa gọi về lúc 3h15 ngày 12 tháng 5 năm …

Xem tiếp »

Ai Tín: Bà Cố Maria Lê Thị Kim Sa, thân mẫu thầy JB. Hoàng Lê Công Đức, SJ

Anh em Dòng Tên Việt Nam Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê xin kính báo: BÀ CỐ MARIA LÊ THỊ KIM SA Thân mẫu thầy JB. Hoàng Lê Công Đức, SJ đã được Chúa gọi về ngày 08/05/2023, hưởng thọ 71 tuổi. Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành lúc 8h00, …

Xem tiếp »

Ai Tín: Ông cố Vinh Sơn Maria Nguyễn Văn Khiết , thân phụ Lm Phêrô Nguyễn Đức Thắng , SJ

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống”. (Ga 11, 25) Anh em Dòng Tên Việt Nam Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê xin kính báo:     Ông cố Vinh Sơn Maria NGUYỄN VĂN KHIẾT Thân Phụ …

Xem tiếp »

Ai Tín: Bà Cố Maria Đặng Thị Ích, thân mẫu thầy Giuse Đặng Văn Lộng, SJ

Anh em Dòng Tên Việt Nam Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê xin kính báo:     BÀ CỐ MARIA ĐẶNG THỊ ÍCH Thân mẫu thầy Giuse Đặng Văn Lộng, SJ đã được Chúa gọi về vào lúc 16h10, ngày 03/05/2023, hưởng thọ 71 tuổi. Thánh Lễ An Táng sẽ được cử …

Xem tiếp »

Ai Tín: Ông Cố Vinh Sơn Phạm Văn Mão, thân phụ thầy Vinh Sơn Phạm Văn Đoàn, SJ

Anh em Dòng Tên Việt Nam Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê xin kính báo:   ÔNG CỐ VINH SƠN PHẠM VĂN MÃO  Thân Phụ thầy Vinh Sơn Phạm Văn Đoàn, SJ đã được Chúa gọi về lúc 5 giờ sáng ngày 22 tháng 4 năm 2023, tại giáo xứ Ninh Cù, …

Xem tiếp »

Ai Tín: Ông Cố Phêrô Mai Quang Trị, thân phụ thầy Phêrô Mai Nhân Nhật, SJ

Anh em Dòng Tên Việt Nam Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê xin kính báo:     ÔNG CỐ PHÊRÔ MAI QUANG TRỊ Thân Phụ thầy Phêrô Mai Nhân Nhật, SJ đã tạ thế Chúa Nhật ngày 5 tháng 3 năm 2023, hưởng thọ 66 tuổi. Thánh Lễ An Táng sẽ được …

Xem tiếp »

Đức giáo hoàng danh dự Biển Đức XVI qua đời

Vatican, ngày 31 tháng 12 năm 2022 – Vatican thông báo:  Giáo hoàng Danh dự Biển Đức XVI qua đời ở tuổi 95. Phát ngôn viên Vatican, ông Matteo Bruni loan thông tin cho báo chí: “Trong niềm thương tiếc, tôi thông báo với các bạn rằng, Đức Giáo hoàng …

Xem tiếp »

Ai Tín: Bà cố Maria Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thân mẫu thầy phó tế Giuse Nguyễn Tiến Khải, SJ

  Anh em Dòng Tên Việt Nam Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê xin kính báo:   BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ THANH NHÀN Thân mẫu thầy phó tế Giuse Nguyễn Tiến Khải, SJ   đã tạ thế ngày 29 tháng 11 năm 2022, tại giáo xứ Nam Hoà, Tổng Giáo phận …

Xem tiếp »

Ai Tín: Ông Cố Giuse Ngô Quang Trung, thân phụ thầy Giuse Ngô Vũ Bá Phong, SJ

  Anh em Dòng Tên Việt Nam Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê xin kính báo:   ÔNG CỐ GIUSE NGÔ QUANG TRUNG  Thân Phụ thầy Giuse Ngô Vũ Bá Phong, SJ   đã được Chúa gọi về ngày 29 tháng 11 năm 2022, tại giáo xứ Mỹ Hoà, Tổng Giáo phận …

Xem tiếp »

Ai tín: Linh mục Micae Nguyễn Thế Minh, S.J.

Xem tiếp »

Ai Tín: Ông Cố Matthêu Huỳnh Văn Bình, thân phụ thầy Matthêu Huỳnh Minh Thiện, SJ

Anh em Dòng Tên Việt Nam Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê xin kính báo: ÔNG CỐ MATTHÊU HUỲNH VĂN BÌNH Thân Phụ thầy Matthêu Huỳnh Minh Thiện, SJ đã tạ thế ngày 5 tháng 8 năm 2022 tại tư gia, hưởng thọ 73 tuổi. Thánh Lễ An Táng sẽ được cử …

Xem tiếp »

Ai Tín: Ông Cố Phaolô Nguyễn Phước Vĩnh Vinh, thân phụ thầy phó tế Micae Nguyễn Phước Bảo Đại Lợi, SJ

Anh em Dòng Tên Việt Nam Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê xin kính báo:   ÔNG CỐ PHAOLÔ NGUYỄN PHƯỚC VĨNH VINH   thầy phó tế Micae Nguyễn Phước Bảo Đại Lợi, SJ (hiện đang phục vụ tại Đài Loan)   đã được yên nghỉ trong Chúa vào lúc 9:30, ngày …

Xem tiếp »

Ai Tín: Ông Cố Giuse Trịnh Văn Lệ, thân phụ thầy Gioan Trịnh Hoàng Thiên, SJ

Anh em Dòng Tên Việt Nam Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê xin kính báo:   ÔNG CỐ GIUSE TRỊNH VĂN LỆ Thân Phụ thầy Gioan Trịnh Hoàng Thiên, SJ (hiện đang thực tập mục vụ tại cộng đoàn Thánh Claude de Colombière, giáo phận Long Xuyên)   đã từ trần lúc …

Xem tiếp »

Ai Tín: Ông Cố Giuse Trịnh Duy Suy, thân phụ Lm. Giuse Trịnh Duy Suýt, SJ

Anh em Dòng Tên Việt Nam Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê xin kính báo:   ÔNG CỐ GIUSE TRỊNH DUY SUY Thân Phụ linh mục Giuse Trịnh Duy Suýt, SJ (hiện đang là linh hướng tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội)   đã tạ thế  vào hồi 14h00 thứ …

Xem tiếp »

Ai Tín: Ông Cố Gioan Hoàng Công Vĩnh, thân phụ thầy Phêrô Hoàng Công Phương, SJ

Anh em Dòng Tên Việt Nam Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê xin kính báo: ÔNG CỐ GIOAN HOÀNG CÔNG VĨNH Thân Phụ thầy Phêrô Hoàng Công Phương, SJ đã tạ thế ngày 9 tháng 1 năm 2022, tại giáo xứ Dương Sơn, Tổng Giáo phận Huế, hưởng dương 55 tuổi. Thánh …

Xem tiếp »

Ai Tín: Ông Cố Giuse Bùi Bình Yên, thân phụ Lm. Giuse Bùi Quang Minh, SJ

  Anh em Dòng Tên Việt Nam Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê xin kính báo:   ÔNG CỐ GIUSE BÙI BÌNH YÊN Thân Phụ linh mục Giuse Bùi Quang Minh, SJ   đã tạ thế ngày 16 tháng 11 năm 2021, tại giáo xứ Vũng Tàu, giáo phận Bà Rịa, hưởng …

Xem tiếp »