Bí quyết lãnh đạo của Giê-su (Bí quyết 29): Chúa Giê-su biết con người không hạnh phúc nếu chỉ có tiền của

Những người giàuthe-expulsion-from-the-temple-1 ở trần gian này, anh hãy truyền cho họ đừng tự cao tự đại, cũng đừng đặt hy vọng vào của cải phù vân, nhưng vào Thiên Chúa, Ðấng cung cấp dồi dào mọi sự cho chúng ta hưởng dùng”. 1 Tm 6:17

 Người giàu chưa hẳn luôn hạnh phúc.

Bạn có thể nắm giữ rất nhiều tiền của trong tay. Trong đầu bạn có thể có rất nhiều thông tin, nhưng con tim của bạn thì trống rỗng, cuộc đời bạn thì nhạt nhẽo.

Tiền của là để mưu cầu cuộc sống chứ không phải để tích lũy. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh nói đến “bả vinh hoa phú quý” (Mc 4:19)

Chúa Giê-su nhận ra điều đó. Ngài trò chuyện với những người giàu có. Ngài nhìn trong mắt họ và thấy một khát khao có điều gì đó mà tiền của không thể mua được. Họ đến với Ngài vào tối khuya, khi đám đông đã giải tán. Họ đơn độc. “…vì không phải hễ ai được dư giả, thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm đâu” (Lc 12:15).

Salomon là một vị vua giàu có. Nhưng ông cũng thú nhận,  “Tôi đâm ra chán ghét cuộc đời…” (Gv 2 :17).

Hãy suy nghĩ xem.  1Có thể ngày hôm nay bạn sở hữu nhiều của cải hơn bất cứ lúc nào khác trong đời bạn. Chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy vui sướng như chưa từng có trong đời ? Bạn cũng sẽ vui cười như chưa từng vui như vậy ? Bạn sẽ vui vẻ với tình bạn hữu như bạn chưa từng vui, đúng không ? Hãy thật lòng nhìn nhận xem.

Chúa Giê-su biết “cặp mắt con người chẳng bao giờ thoả” (Cn 27 :20). Có điều gì đó giá trị hơn cả tiền của.

Chúa Giê-su đã biết điều này.

 Cầu Nguyện

Lạy Cha, khi con thành công, xin hãy nhắc nhở con và ban cho con ơn khôn ngoan để ý thức rằng tiền của không phải là “cùng đích” nhưng chỉ là “phương tiện”. Tiền của không đem lại hạnh phúc cho con nhưng khi con dùng nó để giúp đỡ tha nhân thì con có thể cảm nếm hạnh phúc. Tạ ơn Cha đã ban cho con nhiều điều còn có ý nghĩa và giá trị hơn tiền của. Con nguyện xin nhờ Đức Giê-su Kitô. Amen.

Câu Hỏi

Khi thu nhập của bạn tăng lên thì bằng cách nào bạn sẽ giúp bản thân thoát khỏi việc quá chú tâm vào tiền của và những gì tiền của có thể mua được, thay vào đó chú tâm vào những gì Chúa muốn bạn thực hiện?

Bạn có thể chia sẻ ví dụ bạn đã thống nhất với gia đình và những người thân trong việc đóng góp quỹ cho những công việc của nước Thiên Chúa như thế nào?

Luca Trần Gia Huấn & các bạn chuyển ngữ từ Mike Murdock, The Leadership Secrets of Jesus (Manila: Lighthouse Inspirational Books & Gifts, 2001), tr. 118-120.                         

Kiểm tra tương tự

Ý nghĩa thật sự của đức khiết tịnh

Truyền thống. Thuần khiết. Giới hạn. Đó là những từ mà văn hóa đại chúng …

Ranh giới trong tình bạn giữa nam và nữ 

Có một lần, khi tôi đang đi bộ cùng một người bạn nam đến trường …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *