Bí quyết lãnh đạo của Giê-su (Bí quyết 46): Chúa Giê-su biết rằng lời cầu nguyện đem lại hoa trái

“Sáng sớm, 1lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.” Mc 1:35

Lời cầu nguyện sinh hoa trái

Ma quỉ rất sợ những lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa. Chúng sẽ luôn cố phá hoại những lời cầu nguyện bằng mọi cách có thể. Đừng để ma quỉ có cơ hội phá hoại. Hãy gặp gỡ Chúa hàng ngày. Cũng như bạn gặp nha sĩ của mình, bạn gặp luật sư của mình. Hãy hoạch định những giây phút cụ thể để gặp gỡ Chúa.

Bạn sẽ thay đổi

Chúa Giê-su đã cầu nguyện trong những thời khắc khủng hoảng. Ngay trước khi bị treo lên thập giá, Ngài đã cầu nguyện với Cha mình ba lần. (Mt 26:44)

Ngài đã dạy các môn đệ cách cầu nguyện. Có sáu từ quan trọng bạn cần nhớ khi đọc “Lời Cầu Nguyện Của Chúa”. (Mt 6: 9-13)

  • Chúc tụng. “Lạy Cha chúng con là Ðấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển” (Mt 6:9). Ở đây nên nhớ rằng Thiên Chúa có nhiều tên gọi khác nhau. Jehovah -Jireh (St 22:14) nghĩa là “Thiên Chúa sẽ liệu”. Jehovah-Rapha (Xh 15:26) nghĩa là “Đức Chúa, Đấng chữa lành”.
  • Ưu tiên. “triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” (Mt 6:10). Đây là lúc bạn cầu xin Thiên Chúa thực thi kế hoạch của Ngài trong từng ngày. Cầu xin cho ý Ngài được thể hiện nơi các cơ quan chính quyền, nơi công sở, tại gia đình, và trong đời sống cá nhân của bạn.
  • Quan phòng. “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày” (Mt 6:11). Khi cầu nguyện, hãy bắt đầu bằng việc tạ ơn Chúa đã ban cho bạn vật chất và những nhu cầu cần thiết trong đời sống của bạn.
  • Tha thứ. “xin tha tội cho chúng connhư chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con” (Mt 6:12). Chúa Giê-su hướng dẫn các môn đệ của Ngài tha thứ và bỏ qua cho những ai có lỗi với mình. Những gì bạn làm cho người khác thì Thiên Chúa sẽ như vậy với bạn. Lòng nhân từ ơn ban nhưng không cho những ai biết trao ban lòng nhân cách tự do.
  • Bảo vệ. “xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ” (Mt 6:13). Chúa Giê-su dạy các môn đệ cầu nguyện cho sự bình an trong suốt ngày sống.
  • Chúc tụng. “Triều đại, quyền năng và vinh quang mãi mãi là của Chúa, Amen” (Mt 6:13) Chúa Giê-su dạy các môn đệ kết thúc lời cầu nguyện bằng việc chúc tụng Chúa Cha trên trời lần nữa vì danh Ngài và vì quyền năng của Ngài ban tặng trong đời sống của họ.

Hãy giữ chuỗi lời cầu nguyện. Dành thời gian đặc biệt trong mỗi ngày. Chọn một chỗ thuận lợi, nếu có thể.

2Đừng quên sự đồng lòng trong lời nguyện.  “Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho” (Mt 18:19).

Chúa Giê-su cầu nguyện.

Cầu Nguyện

Lạy Cha, tạ ơn Cha đã dạy chúng con cầu nguyện. Con xác tín rằng khi con đặt mình dưới sự hiện diện của Cha thì Cha sẽ mặc khải kế hoạch và mong muốn Cha dành cho con. Xin hãy luôn nhắc nhở con rằng lời cầu nguyện luôn sinh hoa trái và sẽ luôn như vậy. Con nguyện xin nhờ Đức Kitô, Amen.

Câu Hỏi

Bạn dành bao nhiêu thời gian để cầu nguyện mỗi ngày?

Bạn làm gì để giữ riêng thời gian đó?

Bạn có thể chia sẻ đời sống cầu nguyện đã giúp bạn trở thành nhà lãnh đạo tốt hơn như thế nào không?

Luca Trần Gia Huấn & các bạn chuyển ngữ từ Mike Murdock, The Leadership Secrets of Jesus (Manila: Lighthouse Inspirational Books & Gifts, 2001), tr. 172 -175                         

 

Kiểm tra tương tự

Vòng Hoa Mùa Vọng

“Cầu nguyện không phải là tự nghe mình nói, cầu nguyện là làm thinh và …

Mùa lá bay

Người lữ khách tần ngần trước cánh Rừng Thu, như đang cố gom vào tầm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *