Địa Chỉ Liên Lạc

Xin liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau

1. Địa chỉ trụ sở chính tại Việt Nam:


 • Địa Chỉ:  19 Đường số 5, Khu Phố 2, Phường Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (028) 3897-9197 – Fax: (028) 3720-3252
 • Websitehttp://dongten.net/
 • Email liên lạc với Văn Phòng:  [email protected]
 • Email liên lạc với Ban Truyền Thông: [email protected]

2. Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

Nhà Ứng Sinh Dòng Tên

 • Nhà Thờ Thiên Thần,
  600 Xa lộ Hà Nội, Khu Phố 4, Phường An Phú, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 3744-4766
 • Linh mục phụ trách ơn gọi: An-tôn Nguyễn Ngọc Triêm, S.J
 • Email liên lạc về ơn gọi: [email protected]
 • Website Nhà Ứng Sinh: http://ungsinhdongten.net