[Giới thiệu sách] Một thoáng kinh nghiệm tâm linh trong Kinh Thánh

Nếu mạc khải là việc Thiên Chúa tỏ lộ cách tiệm tiến cho con người biết Ngài là ai và Ngài yêu thương con người thế nào, thì việc nhận ra, gặp gỡ và đáp trả tình yêu vô biên của Thiên Chúa hẳn phải là một thôi thúc và kinh nghiệm tâm linh hết sức thiết yếu của con người. Nhờ đó, con người nhận ra Thiên Chúa là Đấng có một dung nhan và một tên gọi vốn rất thiết thân với chính mình trong hành trình nhân sinh. Ngài thật sự gần gũi, biết từng người và Ngài có thể gặp gỡ từng người trong chúng ta, vì chỉ khi gặp gỡ Ngài, chúng ta mới có kinh nghiệm thiêng liêng cá vị về Ngài.

Kinh nghiệm tâm linh trong Kinh Thánh cốt yếu đặt trọng tâm trên mối tương quan giữa Thiên Chúa với con người, và từ mối tương quan căn bản ấy, các mối tương quan khác mới được khai nguyên và tăng triển. Trong Cựu Ước, kinh nghiệm ấy vốn được hình thành từ những truyền thống khác nhau, ở những hoàn cảnh thuộc những giai đoạn khác nhau như diễn trình lịch sử cứu độ của Israel cho thấy. Còn trong Tân Ước, kinh nghiệm gặp gỡ trực tiếp với Đức Giêsu, Đấng vốn là nguyên ủy của mọi mối tương quan như mở ra bước tiếp nối và sung mãn những gì đã được khai nguyên. Cứ  như thế, kinh nghiệm tâm linh ấy từng bước được diễn tả và đào sâu trong các cộng đoàn tín hữu sơ khai và dần trở nên một “linh đạo.” Như thế, kinh nghiệm ấy được kết dệt trong cả diễn trình lịch sử cứu độ Thiên Chúa dành cho con người.

Tác phẩm “MỘT THOÁNG KINH NGHIỆM TÂM LINH TRONG KINH THÁNH” của linh mục Giuse Nguyễn Quốc Văn, O.P., dựa trên những ý tưởng chính trong tác phẩm “L’expérience de la spiritualité dans l’Écriture” của tác giả B. Maggionni, như một nỗ lực tìm về nguồn mạch kinh nghiệm tâm linh nguyên khởi. Qua đó, tác giả mong ước mỗi người có thể áp dụng và rút ra kinh nghiệm cho chính bản thân, trong hành trình tâm linh của riêng mình.

Sách do Nhà Sách Đức Bà Hòa Bình phát hành, hiện có bán tại các Nhà sách Công Giáo trên toàn quốc.

Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả!

Công Trình, S.J.

Kiểm tra tương tự

ĐTC nói với phái đoàn Phật giáo: “Hãy làm việc cùng nhau vì một thế giới hòa nhập hơn”

Sáng thứ Hai, ngày 27/5, Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn Phật giáo đến từ …

“Hỡi các bạn trẻ! Chúa Giêsu là Niềm Hy Vọng cho chúng ta”

Sáng thứ Bảy ngày 25/5/2024, gặp gỡ các tham dự viên Hội nghị quốc tế …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *