[Hạnh các Thánh]: 22-04 Thánh Sôtơ và thánh Caiô

Thánh Sôtơ và thánh Caiô

Thánh Sôtơ làm giáo hoàng trước thời đại vua chúa Rôma. Sôtơ đích thật là vị cha chung của mọi Kitô hữu. Thánh nhân giúp đỡ rất nhiều người nghèo khó. Ngài đặc biệt quan tâm tới những người bị kết tội đang phải làm việc trong những hầm mỏ nguy hiểm. Họ bị đày tới đó vì đã không chịu chối bỏ niềm tin vào Đức Chúa Giêsu. Những Kitô hữu can đảm này luôn luôn phải chịu đói khát. Họ chỉ được phép nghỉ ngơi chút ít mà thôi. Các tín hữu khác thì bị giam hãm trong chốn lao tù. “Giáo hoàng Sôtơ tốt lành” đã làm mọi cách có thể để khuyến khích và giúp đỡ họ.

Thánh Sôtơ cũng trợ giúp những Kitô hữu ở xa Rôma. Vị giáo hoàng thánh thiện này là một nhà giảng thuyết danh tiếng. Mọi Kitô hữu đều ưa thích lắng nghe ngài cắt nghĩa về đạo giáo của mình. Thánh nhân chia sẻ với tất cả tâm hồn. Sôtơ gợi hứng nơi họ lòng can đảm dám liều chết vì Đức Chúa Giêsu hơn là tế lễ cho các ngẫu thần. Chính thánh Sôtơ cũng đã dâng hiến cuộc sống mình cho Đức Chúa Giêsu vào năm 174, sau khi làm giáo hoàng được mười năm.

Thánh Caiô làm giáo hoàng khoảng một trăm năm sau thánh Sôtơ. Ngài cũng sống trong thời kỳ Giáo hội bị bách hại. Vị giáo hoàng này đã làm mọi sự có thể để giúp cho dân chúa giữ vững đức tin dù phải gặp bất cứ một hy sinh nào. Để tiện lợi cho việc giúp đỡ bổn đạo của mình hơn, thánh Caiô đã sống tám năm liền trong những hầm buồng nằm dưới mặt đất, gọi là những hang toại đạo. Đây là những nghĩa trang nơi các Kitô hữu thường họp mặt bí mật để cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích. Đây là nơi ẩn náu của họ để trốn thoát khỏi những binh lính ngoại giáo độc ác. Các Kitô hữu biết rằng họ sẽ bị giết chết nếu họ bị bắt giữ.

Thánh Caiô làm giáo hoàng được mười hai năm. Rồi ngài cũng được phúc tử vì đạo. Thánh nhân đã qua đời năm 296.

Ngày nay, có những giáo dân ở nhiều nơi trên thế giới vẫn còn bị bách hại chỉ vì họ là những Kitô hữu mẫu mực. Chúng ta hãy dâng những lời cầu nguyện và hy sinh để nài xin Đức Chúa Giêsu an ủi và ban thêm cho họ lòng can đảm.

Kiểm tra tương tự

Lễ Bế Giảng Trường học Đức Tin cho Người Trẻ 2023 – 2024

“ Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay Anh em được sống vui vầy bên nhau” …

5 vị thánh bạn có thể kêu cầu khi tình cảm gặp rắc rối

Nếu đang gặp rắc rối với những vấn đề của trái tim thì luôn có …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *