Hành hương Loyola


Thăm phòng Thánh I-nhã ở Rô-ma là điều thú vị bởi đây là nơi Thánh I-nhã sống những năm tháng cuối đời, nhưng Loyola mới là quê hương của ngài, nơi I-nhã sinh trưởng và khởi sự hành trình theo Chúa.

Hành hương về Loyola không chỉ là tìm về một nơi chốn nhưng còn là để cảm nghiệm cái nguồn cội của ơn gọi nơi Chúa đã gọi và hướng dẫn I-nhã.

Hành trình ấy có lẽ cũng là điểm chung của nhiều anh em Giê-su hữu và, nếu muốn, cũng là của mọi người…

Kiểm tra tương tự

Nhà thờ Thánh Gia ở Barcelona

Với kiến trúc độc đáo, ngôi nhà thờ khiến du khách dường như lạc vào …

Hình ảnh lễ nhận xứ của cha Giuse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *