Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống Năm A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT BA NGÔI NĂM A

Ga 3,16-18

 

16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.

 1. Đoạn Phúc âm này nằm ở sau câu chuyện nào? Đoạn này có phải là lời của Đức Giêsu không?
 2. Đọc Ga 3,16. Tại sao Thiên Chúa yêu thế gian? Đọc Ga 1,10-11.29; 4,42. Thế gian có đáng yêu không?
 3. Tìm trong Phúc âm Gioan những câu nói đến “thế gian tội lỗi”.
 4. Thiên Chúa có yêu người Con Một của Ngài không? Đọc Ga 1,14.18.
 5. Thiên Chúa “ban Con Một”. Điều đó nghĩa là gì? Đọc Ga 3,14. Có giống với Cụ Abraham dâng đứa con một là Isaac không? Đọc Sáng thế 22,1-14.
 6. Khi trao Con Một cho thế gian, Thiên Chúa có yêu thế gian hơn yêu người Con Một không?
 7. Tìm trong bài Phúc âm những từ đồng nghĩa và nghịch nghĩa với ”có sự sống đời đời”?
 8. Đọc Ga 3,17; 12,47-48. Xét xử hay phán xét có phải là mục tiêu của Đức Giêsu khi đến trần gian không?
 9. Đọc Ga 3,18. Đọc câu này, bạn thấy thế giới chia ra làm mấy hạng người? Họ khác nhau ở điểm nào? Số phận họ khác nhau thế nào?
 10. Đọc Ga 3,19-21; 5,29. Theo bạn, tin mà thôi có đủ không?
 11. Tại sao Giáo hội cho chúng ta đọc bài Phúc âm này trong Lễ Kính Chúa Ba Ngôi?

 

Kiểm tra tương tự

3 trở ngại có thể ngăn cản chúng ta cầu nguyện

Dù có nhận ra hay không, chúng ta có thể chọn không cầu nguyện vì …

Câu hỏi về ơn gọi dâng hiến_Kỳ 2: Định vị lại chính mình

Giữa bối cảnh ơn gọi suy giảm ở các nước Châu Âu và Châu Mỹ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *