Không ở với các ông khác (Chúa Nhật 2 Phục sinh Năm C)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

19 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !” 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. 25 Các môn đệ khác nói với ông : “Chúng tôi đã được thấy Chúa !” Ông Tô-ma đáp : “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” 26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em.” 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma : “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” 28 Ông Tô-ma thưa Người : “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !” 29 Đức Giê-su bảo : “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !”

30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. 31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

SUY NIỆM

Chúng ta không rõ lý do khiến ông Tôma vắng mặt

khi Chúa Giêsu phục sinh đến với Nhóm Mười Hai.

Nhóm nay chỉ còn mười một người, vì mất anh Giuđa.

Cả nhóm sống trong tình trạng sợ hãi,

bởi đó họ đóng chặt các cửa (Ga 20,19.26).

Hầu chắc họ không dám ra đường.

Nếu vậy thì vào chiều ngày thứ nhất trong tuần,

Tôma ở đâu khi Chúa Giêsu đến gặp các ông?

Chúng ta không dám đoán là giữa Tôma và anh em

đã có chuyện gì không ổn hay xích mích.

Nhưng có một điều chúng ta biết chắc,

đó là khi mười ông nói: “Chúng tôi đã thấy Chúa,”

Tôma tỏ ra dửng dưng, không hề bị thuyết phục.

Ông khẳng định chắc nịch như một tuyên ngôn:

“Nếu tôi không thấy dấu đinh ở hai bàn tay Người,

và đặt ngón tay mình vào dấu đinh,

và đặt bàn tay mình vào cạnh sườn Người,

tôi sẽ không tin” (Ga 20,25).

Ông đòi thấy và sờ chạm như các môn đệ khác.

Ông muốn có một kinh nghiệm riêng của mình.

Có vẻ ông không tin vào lời chứng của các bạn.

Thái độ của ông làm mọi người không vui.

Bỗng nhiên có một khoảng cách giữa ông và cả nhóm:

mười người đã thấy Chúa, còn một người chưa.

Làm sao có sự hiệp nhất, hiệp hành giữa họ?

Ai sẽ lấp đi khoảng cách này?

 

Một tuần sau, cũng vào ngày thứ nhất trong tuần,

Chúa Giêsu trở lại căn phòng, các cửa vẫn đóng kín.

Lần này có mặt ông Tôma với các bạn của ông.

Có vẻ Ngài trở lại đây chỉ vì ông,

như thể Ngài nghe thấy những điều ông đòi hỏi.

Đấng phục sinh nhắc lại rành mạch những đòi hỏi đó

và mời ông thực hiện từng điều ông mong mỏi:

“Hãy đặt ngón tay vào đây và xem hai bàn tay Thầy,

hãy đưa bàn tay ra và đặt nó vào vào cạnh sườn Thầy.”

Ta có cảm tưởng Chúa phục sinh đứng rất gần Tôma,

cầm lấy bàn tay ông và để ông chạm vào các vết thương.

Mục đích của cuộc gặp gỡ là đưa ông đi từ vô tín đến tin.

Ngài mong Tôma có cùng đức tin với anh em khác,

để cùng làm chứng như anh em, “Chúng tôi đã thấy Chúa!”

Chỉ khi cùng đức tin, cả nhóm mới có thể đi với nhau.

 

Chúa Giêsu khiêm tốn đến gặp Tôma,

để xây dựng sự tình anh em hiệp nhất.

Ngài không bỏ rơi ông, không để mất môn đệ nào.

Ngài quý từng người, chấp nhận tính khí của Tôma:

thực tế, thẳng thắn, cứng tin (Ga 11,16; 14,5; 20,25).

Chúa chẳng ngại chiều Tôma để chinh phục ông.

Ngài biết sự cứng lòng của ông lại là một bằng chứng

để thế hệ tương lai vững tin vào phục sinh.

Không chắc Tôma dám đặt tay vào cạnh sườn Thầy,

nhưng ông đã thấy các vết thương và đã tin.

Ông đã tuyên xưng một đức tin lớn hơn điều ông thấy:

“Lạy Chúa của tôi, lạy Thiên Chúa của tôi.”

 

Đồng hành hay hiệp hành là điều không dễ.

Ngay giữa những môn đệ của Thầy Giêsu cũng vậy.

Nếu Chúa phục sinh không khiêm hạ đến với Tôma,

chắc Tôma và các ông khác sẽ khó chấp nhận nhau.

Giáo hội lúc nào cũng có những Tôma đầy cá tính,

thường đi nhanh hơn hay chậm hơn cộng đoàn.

Làm sao đừng để mất những Tôma như thế

trên bước đường hiệp hành của Giáo hội.

 

LỜI NGUYỆN

 

Lạy Chúa Giêsu phục sinh,                                                                                                                                              

Xin cho chúng con học được cách cư xử của Chúa.

 

Khi được Cha trao toàn quyền trên trời dưới đất,

Chúa vẫn cư xử tế nhị như một người phục vụ.

Chúa nướng bánh và cá cho các môn đệ ăn.

 

Khi được Cha cho sống lại vinh quang,

Chúa vẫn là người đi bước trước đến với các môn đệ.

Chúa hẹn họ đến Galilê, để nối lại tình Thầy trò,

để chữa lành những vết thương do vấp ngã.

 

Khi được Cha nâng dậy từ cõi chết,

Chúa không quên tấm lòng của các phụ nữ,

những người đã theo Chúa từ lâu,

đã có mặt khi Chúa chịu đóng đinh và chôn táng.

Bởi đó, những phụ nữ đầu tiên ra thăm mộ

là những người đầu tiên được gặp Chúa,

và được Chúa trao sứ mạng loan báo Tin Vui.

 

Chúng con học nơi Chúa sự nhẫn nại,

khi thấy Chúa chịu đựng sự cứng lòng của ông Tôma,

học nơi Chúa nghệ thuật đồng hành

khi thấy Chúa chuyện trò với hai môn đệ bỏ đi vì thất vọng.

 

Chúa phục sinh cao cả nhưng đã tự hạ mình

để chinh phục lại nhóm môn đệ, không để mất một ai.

Chúa có nhiều cách để làm cho người ta nhận ra Chúa,

qua việc gọi tên, hay làm cử chỉ bẻ bánh,     

qua mẻ cá lạ, hay qua việc cho họ xem những vết thương.

Chúa đến qua hình dáng anh làm vườn hay người khách lạ.

 

Lạy Chúa Giêsu phục sinh,

Xin dạy chúng con đem đến cho con người hôm nay

an bình và hy vọng, niềm tin yêu và Thánh Thần.

Xin cho khuôn mặt chúng con luôn tươi vui để làm chứng,

luôn bừng sáng để tỏa lan sức sống của Chúa. Amen.

 

 

 

Kiểm tra tương tự

Người thổi hơi trên các ông (Chúa nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống)

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an 19 Vào chiều ngày thứ nhất trong …

Lời chứng xác thực (Thứ bảy Tuần 7 Phục sinh)

Lời Chúa: Ga 21, 20-25 Khi ấy, ông Phêrô quay lại, thì thấy người môn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *