Lời khuyên cho nhà lãnh đạo theo tinh thần I-Nhã

Tượng thánh I-nhã tại Đại học Gonzaga

Đâu là những giá trị mang đặc nét Dòng Tên?

6 giá trị được xem như những nguyên tắc của các tu sĩ Dòng Tên là:

 • Magis: nghĩa là “hơn”. Đó là nỗ lực để vươn tới sự hoàn thiện và xuất sắc hơn.
 • Trở thành người cho tha thân và với tha nhân: chia sẻ những ơn sủng Chúa ban, theo đuổi sự công bằng, quan tâm tới người nghèo và người bị gạt ra bên lề xã hội.
 • Cura Personalis: “Quan tâm tới con người cá vị”. Tôn trọng mỗi người như con cái Thiên Chúa và mọi người trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa.
 • Thống nhất Tâm, Trí và Linh Hồn: Phát triển con người toàn diện và hợp nhất mọi mặt của đời sống.
 • Ad Majorem Dei Gloriam (AMDG): Cho Vinh Danh Thiên Chúa Hơn.
 • Huấn luyện và đào tạo những nhân tố cho sự thay đổi: Giảng dạy tư duy phê bình và hành động có trách nhiệm với các vấn đề đạo đức và luân lý.

Các giá trị này được sử dụng như thế nào?

 • Các giá trị được sử dụng để định hướng và hướng dẫn các cá nhân trong việc lãnh đạo.
 • Các giá trị này có thể được tháp nhập vào những vai trò lãnh đạo và được dùng để đào tạo con người theo những nguyên tắc I-Nhã.
 • Được dùng trong đời sống thường ngày và được sống động trong cách mà mỗi cá nhân lãnh đạo.

Tôi nên làm gì khi sử dụng các giá trị mang đặc nét Dòng Tên này?

 • Khuyến khích các thành viên trong nhóm sử dụng các giá trị để định hướng công việc của họ.
 • Tháp nhập các giá trị vào công việc bạn làm.
 • Magis: nhà lãnh đạo nên thực hiện các công việc với một tinh thần “hơn nữa” cả về phẩm lẫn về chất.
 • Trở thành người cho tha nhân và với tha nhân: Sử dụng các giá trị để mở rộng tầm hiểu biết của bạn về những khác biệt văn hóa và toàn cầu, đồng thời tăng cường sự cam kết dấn thân dân sự.
 • Cura Personalis: Chăm sóc con người tổng thể và quan tâm tới nhu cầu của từng cá nhân.
 • Thống nhất Tâm, Trí và Linh Hồn: Nhà lãnh đạo nên thấu hiểu mình từ bên trong và sẽ thành công hơn nếu họ hiểu rằng họ cũng là một con người.
 • AMDG: Việc lãnh đạo nên mở rộng tầm hiểu biết của một người về đức tin và tạo dựng một bầu khí tôn giáo cởi mở.
 • Huấn luyện và đào tạo những nhân tố cho sự thay đổi: Đào tạo trên kinh nghiệm để nâng cao ý thức và sự phát triển.

Tôi không nên làm gì khi sử dụng các giá trị này?

 • Không bao giờ áp đặt các giá trị đặc nét Dòng Tên lên người khác.
 • Không tẩy chay những người không theo đuổi các giá trị Dòng Tên.
 • Không làm mờ đi các giá trị nếu bạn quyết định để áp dụng nó trong việc lãnh đạo.

Chuyển ngữ: Hoàng Toàn, SJ

https://www.creighton.edu/fileadmin/user/StudentServices/SLIC/LEAD_Center/Jesuit_Values_PDF.pdf

Kiểm tra tương tự

Ngồi nhìn lại quãng đời qua

Ngồi nhìn lại quãng đời qua, ngay từ thuở bé, tôi đã thấy rất nhiều …

Tuần I Mùa Chay: Tạ ơn với Phút Hồi Tâm

Phút Hồi Tâm của Thánh Inhã Loyola bắt đầu bằng lời tạ ơn Thiên Chúa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *