Mến Yêu Hằng Ngày, 20.12.2018, Sống Đầy Ơn Phúc

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – SỐNG ĐẦY ƠN PHÚC

Thứ 5, 20-12-2018 (Lc 1,26-38)

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng !”

Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

SUY NIỆM

Như Eva là mẹ của toàn nhân loại bị tội, bây giờ Mẹ Maria trở thành mẹ của Adam mới, Đấng sẽ trở thành cha của nhân loại mới bởi ân huệ của Người (Rm 5,12-21). Đứa trẻ này được thai nghén trong lòng mẹ Maria như là sự thi hành lời hứa của Thiên Chúa. Người sẽ trở nên “Cao cả”, là “Con Đấng Tối Cao”, là “Vua” và được đặt tên là “Giê-su” (Lc 1,31-32), nghĩa là “Đấng Cứu thế”. “Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ” (Mt 1,21). Thiên Thần đáp lời Mẹ Maria, con dâu nhà Đavid, lời hứa đã nói với Vua Đavid: “Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận” (2 Sm 7,12-16; Is 9,6-7; Lc 1, 2-33).

Mẹ Maria đã đáp lời Thiên Chúa như thế nào khi được Thiên Thần Gabriel truyền tin? Mẹ biết Mẹ đang nghe những điều vượt xa khả năng của con người. Đây chắc chắn là mầu nhiệm vượt trên mọi mầu nhiệm mà Thiên Chúa đã từng thực hiện. Mẹ hỏi “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” không phải với thái độ lưỡng lự hay sự hoài nghi, nhưng là với sự kinh ngạc. Mẹ là người lắng nghe Tiếng Chúa đích thực và Mẹ ngay lập tức đáp lời với niềm tin và sự trông cậy.

Lời đáp “Xin vâng” cho thông điệp tuyệt diệu ấy là hình mẫu của đức tin cho những ai tin vào Thiên Chúa. Mẹ được đầy ơn phúc vì đã tin rằng những gì Thiên Chúa phán là sự thật và sẽ được thi hành. Mẹ đã sẵn lòng và hăm hở làm theo ý Chúa, thậm chí điều đó dường như rất khó khăn. Mẹ Maria là “Mẹ Thiên Chúa” vì Thiên Chúa đã trở nên thân máu thịt khi Người mặc lấy thân máu thịt trong lòng Mẹ. Khi chúng ta đọc kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng niềm tin của mình về mầu nhiệm tuyệt vời này: “Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria, và đã làm người.”

Thiên Chúa ban ơn phúc xuống cho chúng ta và mong chúng ta sẽ đáp lại Người với sự bằng lòng, vâng theo và tin tưởng chân thành như Mẹ Maria đã làm. Khi Thiên Chúa yêu cầu, Ngài cũng ban sự giúp đỡ, sức mạnh và phương tiện để đáp lại. Chúng ta có thể mang lại hoa trái cho ơn phúc của Thiên Chúa hoặc kháng cự lại và đi con đường của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta thưa “Xin vâng” với Thiên Chúa, chúng ta có được cuộc sống đầy ơn phúc.

“Lạy Cha trên trời, Ngài đã ban cho chúng con dư đầy ân phúc, lòng khoan dung và sự tha thứ thông qua Con Cha là Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con. Xin giúp con được sống cuộc sống đầy ơn phúc như Mẹ Maria đã sống, nhờ tin vào lời hứa của Người và nhờ vào lời thưa “Xin vâng” không trọn vẹn của con đối với ý hướng và kế hoạch của Người cho đời con. Amen”

—–

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/dec20.htm

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Món quà của …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Làm điều thiện …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *