Mô Hình Giáo Hội: Giáo Hội Như Là Bí Tích (tt)

 sacramentsKhi chúng ta đi tham dự thánh lễ hay cử hành Bí tích sám hối, hoặc lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, tất cả những cử chỉ đó là những dấu chỉ của một thực tại sâu xa. Chúng được gọi là những Bí tích. Bí tích là những dấu chỉ, không chỉ nói đến một thực tại vô hình (tình yêu của Thiên Chúa và ân sủng) nhưng còn làm cho thực tại đó hiện diện hữu hình. Vì thế, nơi Bí tích Thánh Thể, chúng ta tin rằng Đức Kitô hiện hiện đích thực với chúng ta. Trong Bí tích sám hối, lòng nhân từ của Thiên Chúa thực sự được ban cho chúng ta. Trong Bí tích Thêm sức, Thần Khí của Thiên Chúa thực sự ngự xuống trên chúng ta. Bí tích không đơn thuần chỉ là dấu chỉ nhưng là sự hiện diện thực sự của Thiên Chúa qua dấu chỉ đó. (Chúng ta sẽ nói đến nhiều hơn trong những chương sau).

Hội Thánh cũng là một Bí tích. Nó không nằm trong số bảy bí tích của Hội Thánh, nhưng là một bí tích căn bản hơn. Hội Thánh là dấu chỉ của Đức Kitô trên trần gian, nhưng Hội Thánh còn hơn là một dấu chỉ. Trong một cách nào đó, Hội Thánh đích thực là Đức Kitô hiện diện trên trần gian. (Đây là ý tưởng của Thánh Phaolô khi nói đến nhiệm thể Chúa Kitô mà chúng ta đã đề cập.)

Với mô hình Bí tích, Hội Thánh là sự trọn hảo và sâu xa nhất nơi việc cử hành các bí tích. Mặc dù Hội Thánh không bị giới hạn nơi các bí tích, nhưng là nhờ Bí tích, Hội Thánh diễn tả được ý nghĩa của mình. Đó là một cộng đoàn thánh thể, là nơi con người bước vào một đời sống mới trong đức tin (Bí tích Rửa tội) và sống trong Thần Khí của Đức Kitô (Bí tích Thêm Sức). Đó là cộng đoàn của những con người cần được ơn chữa lành (Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân) và tha thứ (Bí tích Sám hối). Đó là một cộng đoàn được phục vụ bởi những người được tuyển chọn cho một sứ vụ đặc biệt (Bí tích Truyền Chức Thánh) và là biểu tượng cho tình yêu giữa người nam và người nữ trong hôn nhân (Bí tích Hôn Phối).

Mô hình Bí tích của Hội Thánh chỉ dành riêng cho Hội Thánh Công giáo. Mặc dù các anh em Tin Lành cũng có bí tích (nhưng không phải bảy), mô hình này không phù hợp với cách hiểu về hội thánh của họ.

Điểm mạnh của mô hình này là giúp cho người Kitô hữu phát triển được cảm thức tâm linh và căn tính nhờ các Bí tích. Các Bí tích này tiếp tục giúp chúng ta đụng chạm với những yếu tố căn bản của đức tin. Tuy nhiên, mô hình này có thể bị tách ra khỏi thế giới thực tại và đời sống của Hội Thánh nơi kinh nghiệm thường ngày của con người. Các chương nói về Bí tích sẽ giải thích đầy đủ hơn về ý nghĩa của mô hình này.

 

Kiểm tra tương tự

Vẻ đẹp của lời cầu nguyện

“Cầu nguyện là thiết lập tình bạn với Chúa, bằng cách thường xuyên trò chuyện …

Cách các thánh dạy chúng ta kiềm chế cơn giận

“Anh em thân mến của tôi, anh em nên biết rằng: mỗi người phải mau …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *