Một bộ phim rất hay của người Hồi giáo Iran về Đức Maria

 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Ey-YAq7fdvE[/youtube]

Kiểm tra tương tự

Đức Mẹ Sao Biển

  “Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con lúc vượt biển thế …

Một mái trường đậm đà tình nghĩa

Năm 2008, khi “chim trời” vào lớp 2, học thêm ở một nhà thầy cô …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *