Một bộ phim rất hay của người Hồi giáo Iran về Đức Maria

 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Ey-YAq7fdvE[/youtube]

Kiểm tra tương tự

Lời nguyện mùa Chay thánh

Mùa Chay của Giáo Hội Công Giáo thường được gọi là Mùa Chay Thánh. Một …

Nghệ thuật và Đức tin: Tuần 1 Mùa Chay Năm A

Xem video tiếng Anh tại:     Bài đọc 1 sách Sáng Thế của Chúa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *