Một số bộ phim Công giáo kinh điển (Bản rất đẹp) không thể thiếu trong tủ phim của bạn

Vì phim chất lượng cao, nên Quý vị download về và dùng phần mền HJ-Split nối lại để xem

The Ten Commendments

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sRGhOcnmChI[/youtube]

Download

https://docs.google.com/open?id=0B-DYmXI1nCPVZm1oOHpBYTNOd1E

King of Kings:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5t9i4qowU7o[/youtube]

Download

https://docs.google.com/open?id=0B-DYmXI1nCPVTGZrNHdQbEZYZXc

The Passion:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MhdDIz3y9zo[/youtube]

Download

https://docs.google.com/open?id=0B0CH_JWUFp_8LXJjUmNRUVhVRkU

Ben-Hur:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=I8n5KjSfldE&feature=fvst[/youtube]

Download

https://docs.google.com/open?id=0B-DYmXI1nCPVUEZKTS05bHVYNUE

The Mission:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Y-l2-Q7vODc[/youtube]

Download

https://docs.google.com/open?id=0B0CH_JWUFp_8akJyZGczRGs3NEU

Kiểm tra tương tự

Các Thánh tử đạo Việt Nam

Kính lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam Chúng con thật hãnh diện vì đức …

Đức tin và sự bắt bớ

Niềm tin Kitô giáo và những bắt bớ xưa đến nay luôn đi với nhau …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *