Ngắm xem cho tỏ tình yêu (21)

11138019_1418092805173787_391746655_n(Tình Cha sáng soi đường)

Tình Cha thắp lửa ánh vầng dương

Dọi sáng lòng ai bóng tối vương

Gột rửa u mê đời giá lạnh

Soi đường công chính mở tình thương

Trao ban sức sống nguồn ân thánh

Nhè nhẹ say lòng quyện sắc hương

Nhịp bước đưa đường bên lữ khách

Dìu đưa dẫn lối sáng đêm trường.

                 – Muối Biển –

Kiểm tra tương tự

Niềm tin vọng

  (A Week of Love)   Niềm tin ẩn đọng những mịt mờ, Như lời …

NHÂN TÌNH TRỜI

  Thêm một mùa chờ đợi tìm hy vọng, Hỏi thế nhân có điều gì …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *